1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
// Błędne rozwiązanie do zadania Działka 2.
// Na pojedynczym węźle wypisuje liczbę dostępnych kwadracików.

#include "dzialka.h"
#include "message.h"

#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

const int infty=99999;
int fst[75000];
int arr[75000];

struct rect{
  int left;
  int depth;
  rect( int l , int d ): left(l),depth(d) {}
};

long long binom(long long b) {
  return b*(b-1)/2;
}

int main() {

 const int NumRows = GetFieldHeight();
 const int NumCols = GetFieldWidth();
 const int N=NumberOfNodes();
 const int ID=MyNodeId();
 const int firstRow=(NumRows/N)*ID;
 const int lastRow=(ID < N-1) ? firstRow+(NumRows/N)-1 : NumRows-1;
 const int noRows=lastRow+1-firstRow;
 const int msgSize=10000;

 for(int col=0; col<NumCols; col++) arr[col]=(ID==0) ? 0 : infty;
 for(int row=1; row<=noRows; row++)
   for(int col=0; col<NumCols; col++)
     if(IsUsableCell(firstRow+row-1, col))
       arr[col] = (arr[col]==infty) ? arr[col] : arr[col]+1;
     else arr[col]=0;


 for(int col=0; col < NumCols; col++) {
   if(ID > 0) {
     if(!(col % msgSize)) Receive(ID-1);
     fst[col]=GetInt(ID-1);

     if(arr[col]==infty && fst[col] < infty)
      arr[col]=fst[col]+noRows;
   }
   if(ID < N-1) {
     PutInt(ID+1,arr[col]);
     if(!((col + 1) % msgSize)) Send(ID+1);
   }
 }
 if(ID < N-1 && (NumCols % msgSize)) Send(ID+1);

 // DYNAMIK
 long long myNumber=0;
 for(int col=0; col < NumCols; col++) arr[col]=fst[col];
 for(int row=1; row<=noRows; row++) {
   vector<rect> rlist;
   rlist.push_back(rect(-1, 0));
   for(int col=0; col < NumCols; col++) {
     if(!IsUsableCell(firstRow+row-1,col)) arr[col]=0;
     else arr[col]++;

     int dist=arr[col];
     int my_col = col;
     while(dist < rlist.back().depth) {
       rect r=rlist.back();
       rlist.pop_back();
       my_col = r.left;
       myNumber+=(r.depth-max(dist, rlist.back().depth))*binom(col-r.left+1);
     }
     if(dist > rlist.back().depth)
       rlist.push_back(rect(my_col,dist));
   }
   while(rlist.size() > 1) {
     rect r=rlist.back();
     rlist.pop_back();
     myNumber+=(r.depth-rlist.back().depth)*binom(NumCols-r.left+1);
   }
 }

 if(ID > 0) {
   PutLL(0,myNumber);
   Send(0);
 } else {

   for(int i=1; i<N; ++i) {
     Receive(i);
     long long num=GetLL(i);
     myNumber+=num;
   }

   cout << myNumber << endl;
 }
 return 0;
}