1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <set>
#include <map>
#include <vector>
#include <list>
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <string>
#include <queue>
#include <bitset>		//UWAGA - w czasie kompilacji musi byc znany rozmiar wektora - nie mozna go zmienic
#include <cassert>
#include <iomanip>		//do setprecision
#include <ctime>
#include <complex>
using namespace std;

#include "message.h"

#define FOR(i,b,e) for(int i=(b);i<(e);++i)
#define FORQ(i,b,e) for(int i=(b);i<=(e);++i)
#define FORD(i,b,e) for(int i=(b)-1;i>=(e);--i)
#define REP(x, n) for(int x = 0; x < (n); ++x)

#define ST first
#define ND second
#define PB push_back
#define MP make_pair
#define LL long long
#define ULL unsigned LL
#define LD long double

const double pi = 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342;

// change the include here!!!
#include "dzialka.h"

const int MS = 110;
const int MR = 75010;
const int DIVW = 100;
const int DIVK = 750;

//wartosci dla wszystkich wierszy
int dp[MS][MR];

LL pref[MR];

struct
{
	int h, p;
}stos[MS][MR];

// rozmiary poszczegolnych stosow
int sz[MS];

// globalna liczba kolumn
int M;

LL cleanStack(int w)
{
	LL res = 0;

	//wyzeruj stos i zliczaj pozostale prostokatne - na ostatnim fragmencie wiersza dopiero to zrob
	while (sz[w])
	{
		int prevh = sz[w] > 1 ? stos[w][sz[w] - 2].h : 0;
		res += (stos[w][sz[w] - 1].h - prevh) * pref[M - stos[w][sz[w] - 1].p];
		sz[w]--;
	}

	return res;
}

// licz od wiersza bw do ew od kolumny bk do ek
// ew i ek - jeden za koncem
LL go(int bw, int ew, int bk, int ek)
{
	// liczymy sposoby, podobnie do maksa
	LL res = 0;

	// inicjalizacja - mamy gotowe wartosci w dp[0]

	// standardowy algo:
	// trzymamy stos par (p,h) - pierwsza kolumna na lewo, wysokosc prostokata
	// i < j => pi < pj && hi < hj --- taki niezmiennik jest na tym stosie
	// kazda wysokosc przedluzamy w prawo maksymalnie jak sie da

	FOR(i, bw, ew)
	{
		// pamietaj o skalowaniu wierszy
		int w = i - bw + 1;
		FOR(j, bk, ek)
		{
			bool usableCell = IsUsableCell(i, j);

			if (!usableCell)
				dp[w][j] = 0;
			else
				dp[w][j] = 1 + dp[w - 1][j];
		}

		//obsluguj fragment wiersza

		FOR(j, bk, ek)
		{
			int curh = dp[w][j];	//nowa wysokosc

			int last = -1;			//ostatnia kolumna sciagnieta ze stosu - przed wlozeniem kazdej, nowej kolumny

									//dorzucamy ja na szczyt stosu i przy zdjeciu zliczamy wartosci

			while (sz[w] && stos[w][sz[w] - 1].h > curh)
			{	//do j-1 kolumny wysokosc stos[size-1].h jest ok
				int prevh = sz[w] > 1 ? stos[w][sz[w] - 2].h : 0;
				res += (stos[w][sz[w] - 1].h - max(curh, prevh)) * pref[j - stos[w][sz[w] - 1].p];	//tyle jest prostokatow z wysokoscia [poprzednia,akt_wysokosc_na_stosie]
				last = stos[w][sz[w] - 1].p;	//ostatnia sciagnieta ze stosu kolumna
														//od kolumny last..j-1 wszystkie maja wysokosc > curh
				sz[w]--;
			}

			// jesli stos nie jest pusty i jest na nim taka sama wysokosc, nie dorzucaj nic na stos
			if (sz[w] && stos[w][sz[w] - 1].h == curh)
				continue;

			// dorzuc wysokosc i wez najbardziej na lewo kolumne, ktora ja realizuje
			stos[w][sz[w]].h = curh;
			if (last != -1)	//pierwsza kolumna na prawo, t.ze wysokosci last..j >= curh
				stos[w][sz[w]].p = last;
			else			//nic nie sciagnelismy ze stosu, zaczynamy nowa dzialke w kolumnie j
				stos[w][sz[w]].p = j;
			sz[w]++;
		}

		// gdy doszedles do konca wiersza, wyczysc stos
		if (ek == M)
			res += cleanStack(w);

	}

	return res;
}

int main()
{
	int id = MyNodeId();
	int ileI = NumberOfNodes();

	// Get number of elements
	int N = GetFieldHeight();// choose main funtion which we distribute

	// kolumny
	M = GetFieldWidth();
	FORQ(i, 1, M)
		pref[i] = pref[i - 1] + i;

	if (N < ileI)
		ileI = N;

	if (id >= ileI)
		return 0;

	// przygotuj fazy
	int dv = DIVW * ileI;
	int ilePhase = N / dv;
	if (N%dv)
		ilePhase++;

	int ileDone = 0;

	LL sum = 0;

	REP(c, ilePhase)
	{
		// wylicz ile elementow bede przetwarzal w danej fazie
		int ileNow = min(N, dv);

		// wylicz ile elementow mam do zrobienia
		// inaczej dzielimy dane - kazdy robi tyle samo, chyba ze ma numer < reszta, to robi o 1 wiecej
		int ile = ileNow / ileI;
		if (id < ileNow % ileI)
			ile++;

		// wyznacz poczatek
		int beg = ileDone;

		int add = ileNow / ileI;
		REP(i, id)
		{
			beg += add;
			// zobacz czy poprzednia instancja musiala robic o 1 wiecej
			if (i < ileNow % ileI)
				beg++;
		}

		int bw = beg, ew = beg + ile;

		// nie wysylaj jesli jestes ostatnim kompem w ostatniej fazie
		bool dontSend = (id == ileI - 1 && c == ilePhase - 1);

		// niezerowy musi zawsze otrzymywac tablice
		// 0 musi poczawszy od fazy nr 1
		bool receive = id || c;

		// jedz po kolumnach
		int ilePhaseK = M / DIVK;
		if (M % DIVK)
			ilePhaseK++;

		REP(k, ilePhaseK)
		{
			int bk = k*DIVK;
			int ek = min(M, bk + DIVK);

			if (receive)
			{
				// musi otrzymac od poprzedniego tablice inicjalizacyjna

				int prev = (id - 1 + ileI) % ileI;
				Receive(prev);
				FOR(i, bk, ek)
					dp[0][i] = GetInt(prev);
			}

			sum += go(bw, ew, bk, ek);

			if (!dontSend)
			{
				int nxt = (id + 1) % ileI;
				FOR(i, bk, ek)
					PutInt(nxt, dp[ile][i]);
				Send(nxt);
			}
		}

		ileDone += ileNow;
		N -= ileNow;
	}

	if (id)
	{
		// przeslij wyniki do mastera
		PutLL(0, sum);
		Send(0);
	}

	if (!id)
	{
		// odbierz wyniki od pozostalych
		REP(i, ileI - 1)
		{
			int sender = Receive(-1);
			sum += GetLL(sender);
		}

		printf("%lld\n", sum);
	}

	return 0;
}