1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
#include "skup.h"
#include "message.h"
#include <iostream>
#include <vector>
#include <set>
#include <algorithm>

using namespace std;

int main() {

  vector <int> t_do_wyslania;

  vector < vector <int> > t_prawidlowe;

  set<int> zbior;
  set<int>::iterator it_zbior;

//Kompletowanie danych dotycz¹cych danej instancji
  t_do_wyslania.push_back(MyNodeId());
  t_do_wyslania.push_back(NumberOfCompanies());

  for (int i = 0; i < NumberOfCompanies(); i++){
    t_do_wyslania.push_back(GetShareCost(i));
  }
  zbior.insert(MyNodeId());
  t_prawidlowe.push_back(t_do_wyslania);

//Wyslanie wynikow do wszystkich innych instancji
  for (int j = 0; j < NumberOfNodes(); j++){
    if (j != MyNodeId()){
      for (int i = 0;i < t_do_wyslania.size(); i++){
        PutInt(j, t_do_wyslania[i]);
      }
      Send(j);
    }
  }

  vector <int> t_odebrane;

  int wartosc_odebrana;
  int instancja;
  int ile_firm;


  //Pobieranie danych od ka¿dej innej instancji dotyczace tej instancji
  for (int nadawca = 0; nadawca < NumberOfNodes(); ++nadawca) {
    if (nadawca != MyNodeId()){
      Receive(nadawca);
      instancja = GetInt(nadawca);
      t_odebrane.push_back(instancja);
      ile_firm = GetInt(nadawca);
      t_odebrane.push_back(ile_firm);
      for (int i = 0; i < ile_firm; i++){
        t_odebrane.push_back(GetInt(nadawca));
      }
      if (ile_firm != 0){
        it_zbior = zbior.find(instancja);
        if (it_zbior == zbior.end()){
          zbior.insert(instancja);
          t_prawidlowe.push_back(t_odebrane);
        }
      }
      for (int j = 0; j < NumberOfNodes(); j++){
        if ((j != MyNodeId()) && (j != nadawca)){
          for (int i = 0; i < t_odebrane.size(); i++){
            PutInt(j, t_odebrane[i]);
          }
          Send(j);
        }
      }
      t_odebrane.clear();
    }
  }

  //Pobieranie danych z kazdej innej instancji o wszystkich trzecich instanacjach
  for (int nadawca = 0; nadawca < NumberOfNodes(); ++nadawca) {
    if (nadawca != MyNodeId()){
      for (int i = 0; i < NumberOfNodes()-1; ++i) {
        Receive(nadawca);
        instancja = GetInt(nadawca);
        t_odebrane.push_back(instancja);
        ile_firm = GetInt(nadawca);
        t_odebrane.push_back(ile_firm);
        for (int i = 0; i < ile_firm; i++){
          t_odebrane.push_back(GetInt(nadawca));
        }
        if (ile_firm != 0){
          it_zbior = zbior.find(instancja);
          if (it_zbior == zbior.end()){
            zbior.insert(instancja);
            t_prawidlowe.push_back(t_odebrane);
          }
        }
        t_odebrane.clear();
      }
    }
  }


  vector <int> t_akcje;
  vector <int> t_pom;

  long long suma = 0;
  int k = 1;

  //Trzeba znalezc pierwsza instancje, ktora bedzie miala komplet danych i dokonac analizy danych oraz wyslac wynik na wyjscie
  //Jak zachowa sie system, gdy bedzie wiecej takich instancji?
  if (zbior.size() == NumberOfNodes()) {
    for (int i = 0; i < t_prawidlowe.size(); i++){
      t_pom = t_prawidlowe[i];
      for (int j = 0; j < t_pom.size()-2; j++){
        t_akcje.push_back(t_pom[j]);
      }
    }
    sort(t_akcje.begin(), t_akcje.end());
    for (int j=t_akcje.size()-1; j >= 0; j++){
      suma += t_akcje[j] * k;
      k++;
    }
    cout << suma << "\n";
  }

}