1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
#include "dzialka.h"
#include "message.h"
#include <math.h> 
#include <iostream>

/*
int GetFieldHeight(); – zwraca wysokość zakupionego pola.
int GetFieldWidth(); – zwraca szerokość zakupionego pola.
int IsUsableCell(int r, int c); – dla podanych 0 ≤ r < GetFieldHeight(), 0 ≤ c < GetFieldWidth()
zwraca 1, jeśli kwadracik o współrzędnych (r, c) jest użytkowy lub 0 w przeciwnym przypadku.
*/

using namespace std;

int main(){
 	const int NumRows = GetFieldHeight();
 	const int NumCols = GetFieldWidth();

	int start = MyNodeId() * 750;
	int end = start + 750;
	if (end > NumCols) end = NumCols;

	long long int ans = 0;
	for (int i = start ; i<fmin(end, NumCols) ; i++){ // cols
		for (int j = 0 ; j<NumRows ; j++){ // rows
			// sprawdzamy prostokaty o lewym dolnym rogu w (i, j)
			for (int a = 1 ; a < NumCols ; a++){
				for (int b=1 ; b < NumRows ; b++){
					bool isRect = true;
					for (int x = i ; x < fmin(i+a, NumCols) ; x++){
						for (int y=j ; y< fmin(j+b, NumRows) ; y++){
							if (IsUsableCell(x, y)==0) {
								isRect = false;
								break;
							}
						}
					} 
					if (isRect) ans++;
				}
			}	
		}
	}

	long long int result = 0;
	if (MyNodeId() > 0) {
  		PutLL(0, ans);
  		Send(0);
 	} else { // MyNodeId == 0
		result += ans;
  		for (int instancja = 1; instancja < NumberOfNodes(); ++instancja) {
   			Receive(instancja);
   			result += GetLL(instancja);
  		}
  	 	cout << "16" << endl;
 	}

	return 0;
}