1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <cassert>
#include <functional>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <numeric>
#include <string>
#include <sstream>
#include <vector>

#include "dzialka.h"
#include "message.h"

/*
int GetFieldHeight();
int GetFieldWidth();
int IsUsableCell(int Row, int Col);
*/

using namespace std;


using lolo = long long;
using pas_t = pair< int, int >;
using szachownica_t = vector< vector< char > >;

lolo const infi = numeric_limits< long long >::max();int MY_ID;  // MyNodeId;
int NUM_NODES; //NumberOfNodes;
int NUM_STOS = 1;

struct KolGl {
	int kolumna = 0;
	int glebokosc = 0;
	KolGl():glebokosc(0) {};
	KolGl( int kolumna, int glebokosc ): kolumna(kolumna), glebokosc(glebokosc) {};
};
struct Stos {
	lolo bilans = 0;
	vector< KolGl > dane;
};

inline lolo licz_prostokaty( lolo m, lolo n ) {
	// m(m+1)n(n+1)/4;
	return ((1LL + m) * m * (1LL + n) * n) / 4LL; 
};

// ile przybylo jesli DRUGI wymiar zwiekszy sie o 1
lolo licz_przybyle( lolo m, lolo n ) {
	return (1LL + m) * m * n / 2LL;
}

pas_t daj_pas(int me, int all, int dim)
{
	assert( me < all);
	lolo chunk_dim = dim / all;
	pas_t p = { me * chunk_dim, (me == all - 1)? dim : (me + 1) * chunk_dim };
	return p;
}string podpisz() {
    stringstream sstr;
    sstr << "Wezel[" << MY_ID << "/" << NUM_NODES << "] "; 
    return sstr.str();  
}

string tekst(KolGl const& kg) {
    stringstream sstr;
    sstr << "[kol=" << kg.kolumna << "/gl=" << kg.glebokosc << "] "; 
    return sstr.str();  	
}

template< typename T >
string tekst( vector< T > const& v ) {
    stringstream sstr;
    sstr << "[";
    for( int i = 0; i + 1 < v.size(); ++i ) {
        sstr << v[i] << " ";
    }
    if( v.size() > 0 ) { sstr << v[v.size() - 1]; }
    sstr << "]";
    return sstr.str();
}

template<>
string tekst< KolGl >( vector< KolGl > const& v ) {
    stringstream sstr;
    sstr << "[";
    for( int i = 0; i + 1 < v.size(); ++i ) {
        sstr << tekst(v[i]) << " ";
    }
    if( v.size() > 0 ) { sstr << tekst(v[v.size() - 1]); }
    sstr << "]";
    return sstr.str();
}

string tekst( Stos const& s ) {
	stringstream sstr;
    sstr << "{ bilans = " << s.bilans << " dane " << tekst(s.dane) << " }";
	return sstr.str();	
}vector< Stos > odbierz() {
	vector< Stos > wiadomosc;
	if ( MY_ID == 0 ) {
		return wiadomosc;
	}

	int SRC = MY_ID - 1;
	Receive( SRC ); //////////////!

	int ile_stosow = GetInt( SRC );
	for( int i = 0; i < ile_stosow; ++i ) {
		Stos s;
		s.bilans = GetLL( SRC );
		int rozm = GetInt( SRC );
		for( int i = 0; i < rozm; ++i ) {
			KolGl kg;
			kg.glebokosc = GetInt( SRC );
			kg.kolumna = GetInt( SRC );
			s.dane.push_back(kg);
		}
		wiadomosc.push_back( s );
	}

	//cerr << podpisz() << "Odebralem stosow " << wiadomosc.size() << endl;
	for( auto&& s: wiadomosc ) {
		//cerr << podpisz() << " " << tekst(s) << endl;
	}
	return wiadomosc;
}

void nadaj( vector< Stos > const& wiadomosc) {
	if ( MY_ID == NUM_NODES - 1 ) {
		return;
	}

	int DEST = MY_ID + 1;

	// Na koncu moze byc mniejszy niz NUM_STOS
	PutInt( DEST, wiadomosc.size() );
	for( auto&& stos : wiadomosc ) {
		PutLL( DEST, stos.bilans );
		int rozm = stos.dane.size();
		PutInt( DEST, rozm );
		for( int i = 0; i < rozm; ++i ) {
			PutInt( DEST, stos.dane[i].glebokosc );
			PutInt( DEST, stos.dane[i].kolumna );
		}
	}
	Send( DEST ); ///////////////////

	//cerr << podpisz() << "Wyslalem stosow " << wiadomosc.size() << endl;
}

vector< char > czytaj_wiersz( pas_t const& p, int const nr_wiersza, bool transponuj ) {
	vector< char > wiersz;
	for( int i = p.first; i < p.second; ++i ) {
		// int IsUsableCell(int Row, int Col);
		int wartosc = transponuj? IsUsableCell( i, nr_wiersza ) : IsUsableCell( nr_wiersza, i );
		wiersz.push_back( wartosc ); 	
	}
	return wiersz;
}

void popraw_glebokosci( vector< int >& glebokosci, szachownica_t& szachownica_pola, int nr_wiersza ) {
	// UWAGA glebokosci moga miec wartownika!!
	// Dlatego rozmiar biore z szachownicy.
	int rozm = szachownica_pola[nr_wiersza].size();
	for( int i = 0; i < rozm; ++i ) {
		char wart = szachownica_pola[nr_wiersza][i];
		if( wart == 0 ) {
			glebokosci[i] = 0;
		}
		else {
			glebokosci[i] += 1;
		}
	}
}

lolo duze_schody( vector< KolGl > const& wywalone, int koniec, int korekta = 0 ) {
	lolo wynik = 0;
	if( wywalone.size() > 0 ) {
		KolGl const& w = wywalone[0];
		wynik = licz_prostokaty( koniec - w.kolumna + 1, w.glebokosc - korekta );
	}
	for( int i = 1; i < wywalone.size(); ++i ) {
		KolGl const& w1 = wywalone[i-1];
		KolGl const& w2 = wywalone[i];

		// najpierw licze i dodaje kolejny
		wynik += licz_prostokaty( koniec - w2.kolumna + 1, w2.glebokosc - korekta );

		// potem odejmuje czesc wspolna
		wynik -= licz_prostokaty( 
			min( koniec - w1.kolumna + 1, koniec - w2.kolumna + 1 ),
			min( w1.glebokosc, w2.glebokosc ) - korekta
		);
	}

	return wynik;
}

// male schody z korekta 1
// tak musi byc bo to jest tez wykorzystywane przy koncowej obsuwie
lolo male_schody( vector< KolGl > const& wywalone, int koniec ) {
	return duze_schody( wywalone, koniec, 1 );
}
//lolo pm = podmurowka( wywalone, stos, kolumna );
lolo podmurowka( vector< KolGl > const& wywalone, Stos const& stos, int kolumna, int glebokosc )
{
	if ( wywalone.size() == 0 ) return 0LL;
	if ( stos.dane.size() == 0 ) return 0LL;

	lolo plus = 0LL;
	lolo minus = 0LL;

	//if ( stos.dane.size() == 0 ) {
		// musze dodac czesc wspolna z poprzednim wierszem bo jak aktualny element 
		// bedzie schodzil ze stosu to odejme to jeszcze raz
		minus = licz_prostokaty( kolumna - wywalone.front().kolumna, glebokosc );
	//}
	
	// musze odjac dol bo bedzie uwzgledniony przez aktualny element
	if( glebokosc > 1 ) {
		plus = licz_prostokaty( kolumna - wywalone.front().kolumna, 1 );
	}
	
	return (plus - minus);// * (long long)stos.dane.size();
}

void licz(Stos& stos, vector< int > const& glebokosci, pas_t const& pas) {
	//cerr << podpisz() << "-- poczatek obliczen, glebokosci " << tekst(glebokosci) << endl;
	//cerr << podpisz() << tekst(stos) << endl;

	for( int gl_idx = 0; gl_idx < glebokosci.size(); ++gl_idx ) {
		// UWAGA, JESLI LICZE DLA WIELU WEZLOW, TO ZMIENNA Z PETLI NIE JEST NUMEREM KOLUMNY
		int const kolumna = pas.first + gl_idx;
		//cerr << podpisz() << "przetwarzam kolumne " << kolumna << endl;

		vector< KolGl > wywalone; // size() == 0 oznacza byl_Pop = false;
		
		KolGl cg; cg.glebokosc = 0;
		if( stos.dane.size() > 0 ) {
			cg = stos.dane.back();
		};

		while( (stos.dane.size() > 0) && ( cg.glebokosc > glebokosci[gl_idx] ) ) {
			// odpada z gry
			stos.dane.pop_back();
			wywalone.push_back( cg ); 

			if( stos.dane.size() > 0 ) {
				cg = stos.dane.back();
			}
		}


		if( (stos.dane.size() == 0) || (cg.glebokosc < glebokosci[gl_idx]) ) {
			if( glebokosci[gl_idx] == 0 ) {
				// Glebokosc jest 0, zatem wszystko powinno bylo zleciec ze stosu
				assert( stos.dane.size() == 0 );
			}
			else if( wywalone.size() > 0 ) {
				// Biezaca glebokosc jest niezerowa i cos wywalilismy
				// Ostatni wywalony wkladamy z powrotem ale z inna glebokoscia
				stos.dane.push_back( KolGl( wywalone.back().kolumna, glebokosci[gl_idx] ) ); 
			}
			else { // nic nie wywalalem
				//NIE! assert( stos.dane.size() == 0 );
				stos.dane.push_back( KolGl( kolumna, glebokosci[gl_idx] ));
			}
		}

		// przetworzylem kolumne, uaktualniam zliczenie
		// -1 bo wywalone koncza sie kolumne wczesniej
		lolo ds = duze_schody( wywalone, kolumna - 1 ); // tyle prostokatow bylo w spadajacych ze stosu
		lolo ms = male_schody( wywalone, kolumna - 1 ); // tyle bylo juz liczonych w poprzednim wierszu
		lolo pm = podmurowka( wywalone, stos, kolumna, glebokosci[gl_idx] );
		//lolo pm = podmurowka( wywalone, stos, kolumna, glebokosci[gl_idx] );

		//lolo suma1 = suma_wywalonych( wywalone, kolumna - 1 );
		//lolo suma2 = suma_duplikatow( stos.dane, wywalone, kolumna - 1 );
		//cerr << podpisz() << "duze schody " << ds << " male schody " << ms << " podmurowka " << pm << endl;

		stos.bilans += ( ds - ms + pm );

		//cerr << podpisz() << "po przetworzeniu: " << tekst(stos) << endl;
	}
}

void rozwiaz() {
	int width = GetFieldWidth();
	int height = GetFieldHeight();
	
	bool przekrec = false;
	int szer = width;
	int wys = height;

	// Limit liczby wiadomości wychodzących z pojedynczej instancji: 1000.
	// if( height > 950 ) {
	// Wolimy przetwarzac pole "poziome" (szerokie) a nie "pionowe".
	// W przypadku pola tasiemki przy ukladzie pionowym cala prace musialaby
	// wykonac jedna instancja.
	if( height > width ) {
		//cerr << podpisz() << "Uwaga, odwracam, przetestowac!!" << endl;
		przekrec = true;
		szer = height;
		wys = width;
		// TODO sprawdzic przekrecanie
	}

	MY_ID = MyNodeId();
	NUM_NODES = NumberOfNodes();
	while( wys / NUM_STOS > 950 ) {
		NUM_STOS *= 2;
	}

	//cerr << podpisz() << "Wysokosc " << wys << " szerokosc " << szer << endl;

	auto pas = daj_pas( MY_ID, NUM_NODES, szer );
	//cerr << podpisz() << "Przetwarzam pas " << pas.first << " - " << pas.second << endl;

	int przeczytane = 0;
	int przeliczone = 0;

	szachownica_t szachownica_pola;
	vector< int > glebokosci( pas.second - pas.first );
	if( MY_ID == NUM_NODES - 1 ) { glebokosci.push_back( 0 ); };	lolo wynik = 0;
	vector< Stos > stosy_odebrane;
	vector< Stos > stosy_gotowe;
	while( przeliczone < wys ) {
		// zapelniam sobie bufor bo zeby zaczac liczyc musze
		// miec dane od kolegi z lewej
		if( (przeczytane < MY_ID * NUM_STOS) && (przeczytane < wys) ) {
			szachownica_pola.push_back( czytaj_wiersz(pas, przeczytane++, przekrec) );
		}
		else {
			if( stosy_odebrane.size() == 0 ) {
				stosy_odebrane = odbierz();
				reverse( stosy_odebrane.begin(), stosy_odebrane.end() );
			}
			
			Stos stos;
			if( MY_ID != 0 ) { // musialem pogrupowac stosy w paczki i teraz kombinuje
				stos = stosy_odebrane.back(); stosy_odebrane.pop_back();
			}
			//cerr << "\n" << podpisz() << "Stos odebrany (albo zerowy) " << tekst(stos) << endl;

			if( przeczytane < wys ) {
				szachownica_pola.push_back( czytaj_wiersz(pas, przeczytane++, przekrec) );
			}

			// w pierwszym obrocie mamy wektor z zerami
			// jesli pole jest uzytkowe, zwiekszamy o 1
			popraw_glebokosci( glebokosci, szachownica_pola, przeliczone ); 
			licz(stos, glebokosci, pas);
			stosy_gotowe.push_back( stos );
			if( stosy_gotowe.size() == NUM_STOS ) {
				nadaj(stosy_gotowe);
				stosy_gotowe.clear();
			}
			++przeliczone;

			wynik += stos.bilans;
		}
	}
	if( stosy_gotowe.size() > 0 ) {
		nadaj( stosy_gotowe );
	}

	if ( MY_ID == NUM_NODES - 1 ) {
		cout << wynik << endl;
	}
}

int main() {
	rozwiaz();
}