1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <set>
#include <map>
#include <vector>
#include <list>
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <string>
#include <queue>
#include <bitset>		//UWAGA - w czasie kompilacji musi byc znany rozmiar wektora - nie mozna go zmienic
#include <cassert>
#include <iomanip>		//do setprecision
#include <ctime>
#include <complex>
using namespace std;

#include "message.h"

#define FOR(i,b,e) for(int i=(b);i<(e);++i)
#define FORQ(i,b,e) for(int i=(b);i<=(e);++i)
#define FORD(i,b,e) for(int i=(b)-1;i>=(e);--i)
#define REP(x, n) for(int x = 0; x < (n); ++x)

#define ST first
#define ND second
#define PB push_back
#define MP make_pair
#define LL long long
#define ULL unsigned LL
#define LD long double

const double pi = 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342;

// change the include here!!!
#include "skup.h"

const int MR = 110;

// kto moze mi wysylac wiadomosci
bool canSend[MR];

// kto jest ze mna w SCC
bool SCC[MR];

// wartosci w poszczegolnych krajach
vector<int> V[MR];

// jakie nowe kraje dostalismy
set<char> who;

// czy ma go ignorowac, bo wierzholek juz sie nie updatuje
bool ign[MR];

vector<char> Exchange(int id, const vector<char> &countries, int N)
{
	// wymieniaj sie wszystkimi danymi ze wszystkimi countries
	// zwroc posortowany wektor wszystkich krajow z ktorymi sie wymieniles

	// nie wymieniaj sie z samym soba - moze byc w countries

	// wysylamy kraje w Who

	// wysylaj swoje dane wszystkim krajom z countries, oprocz siebie
	for (char country : countries)
		if (country != id)
		{
			PutChar(country, who.size());
			for (char c : who)
			{
				PutChar(country, c);
				PutInt(country, V[c].size());
				for (int share : V[c])
					PutInt(country, share);
			}
			Send(country);
		}

	// odznacz kraje, ktore juz mamy
	set<char> prevWho;
	REP(i, N)
		if (!V[i].empty())
			prevWho.insert(i);

	// zobacz czy cos nowego dostalismy
	who.clear();

	// odbieraj dane od wszystkich z countries oprocz siebie
	// rowniez zignoruj kraje, z ktorych nie mozesz odbierac wiadomosci - one sa bezwartosciowe
	// niech lepiej zapychaja kolejke - nic innego nie da sie zrobic
	for (char country : countries)
		if (country != id && canSend[country] && !ign[country])
		{
			Receive(country);

			char nc = GetChar(country);
			
			// spr czy cos nowego nam wyslal
			if (!nc)
				ign[country] = 1;

			REP(i, nc)
			{
				
				char newcountry = GetChar(country);
				who.insert(newcountry);

				// zobacz, czy nie mielismy info o tym panstwie
				bool add = V[newcountry].empty();

				int numberOfShares = GetInt(country);

				REP(j, numberOfShares)
				{
					int sharePrice = GetInt(country);
					if (add)
						V[newcountry].push_back(sharePrice);
				}
			}
		}

	// wyrzuc z who wszystkie kraje, ktore juz byly
	for (char c : prevWho)
		who.erase(c);

	vector<char> res;

	REP(i, N)
		if (!V[i].empty())
			res.push_back(i);

	return res;
}

LL go(int N)
{
	vector<int> tmp;
	REP(i, N)
		for (int sp : V[i])
			tmp.push_back(sp);

	sort(tmp.begin(), tmp.end());

	LL res = 0;
	REP(i, tmp.size())
		res += tmp[i] * (LL)(tmp.size() - i);

	return res;
}

int main()
{
	int id = MyNodeId();
	int ileI = NumberOfNodes();

	// wyznacz SCC

	// wysylaj wiadomosci wszystkim pozostalym
	REP(i, ileI)
		if (i != id)
		{
			PutChar(i, (char)1);
			Send(i);
		}

	// odbieraj i wysylaj z powrotem, to co dostales
	REP(i, ileI)
		if (i != id)
		{
			Receive(i);
			char v = GetChar(i);
			// zobacz, kto moze do Ciebie wysylac
			if (v)
				canSend[i] = 1;
			PutChar(i, v);
			Send(i);
		}

	// teraz drugi raz odbierz wiadomosc, ktora dostal od Ciebie i wyslal z powrotem
	REP(i, ileI)
		if (i != id)
		{
			Receive(i);
			char v = GetChar(i);
			// jesli to, co wyslales przyszlo do Ciebie, to jest dwukierunkowa krawedz
			// zwroc uwage, ze on tez odznaczy sobie Ciebie w SCC
			if (v)
				SCC[i] = 1;
		}

	// wez swoje dane
	int ileC = NumberOfCompanies();
	REP(i, ileC)
		V[id].push_back(GetShareCost(i));

	who.insert(id);

	SCC[id] = 1;
	// wymieniaj sie danymi z wierzcholkami z SCC - rob tak, dopoki nie dodasz zadnego nowego wierzcholka
	while (true)
	{
		vector<char> oldSCC;
		REP(i, ileI)
			if (SCC[i])
				oldSCC.push_back(i);

		auto newSCC = Exchange(id, oldSCC, ileI);

		// special case - po pierwszej iteracji te zbiory beda dokladnie takie same
		// wiec jesli nie masz info o wszystkich, to nie przerywaj od razu
		if (who.empty())
			break;

		// zrob update scc
		for (char v : newSCC)
			SCC[v] = 1;
	}

	// zobacz, czy przypadkiem wszystko nam sie nie zwinelo
	int ileSCC = 0;
	REP(i, ileI)
		ileSCC += SCC[i];

	if (ileSCC == ileI)
	{
		if (!id)
		{
			// jako master wyznacz wynik
			printf("%lld\n", go(ileI));
		}

		return 0;
	}

	// nie mielismy tyle szczescia - wymieniaj sie z wszystkimi poza SCC
	vector<char> countries;
	REP(i, ileI)
		if (!SCC[i])
			countries.push_back(i);

	// wyznacz ktore kraje mamy
	who.clear();
	REP(i, ileI)
		if (!V[i].empty())
			who.insert(i);

	// wylicz ile razy mamy te same kraje
	int ileSame = 0;
	while (true)
	{
		Exchange(id, countries, ileI);

		ileSame += who.empty();

		// spr czy nikt na nas juz nie bedzie czekal
		// min jeden raz musimy wyslac to samo, zeby odbiorcy dali nas do ignorowania
		// z SCC bylo inaczej
		if (ileSame > 1)
			break;
	}

	// ktos musi miec info o wszystkich i w takim przypadku, wszyscy z jego skladowej tez
	// a zatem, ten ktory jest minimalny moze go wypisac
	int ileMasz = 0;
	REP(i, ileI)
		ileMasz += !V[i].empty();

	if (ileMasz == ileI)
	{
		REP(i, ileI)
			if (SCC[i])
			{
				if (id == i)
					printf("%lld\n", go(ileI));
				break;
			}
	}

	return 0;
}