1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
// dzi.cpp
//
// Autor: Jakub Chmist
// Utworzony 24.11.2017

#include "message.h"
#include "dzialka.h"
#include <iostream>
//#include <algorithm>
//#include <array>
//#include <cmath>
//#include <iomanip>

using namespace std;


int m; // ilość wierszy
int n; // ilość kolumn

long long suma_przyd = 0; // suma przydatnosci dla wszystkich podmacierzy

int main() {

  m = GetFieldHeight();
  n = GetFieldWidth();

  int **t_A = new int *[m];
  for ( int i = 0; i < m; ++i ){
    t_A[i] = new int [n];
    for ( int j = 0; j < n; ++j){
      t_A[i][j] = IsUsableCell(i, j);
    }
  }

  int t_wiersze; // do sprawdzania pola "1" w kolejnych wierszach
  int t_kolumny; // do sprawdzania pola "1" w kolejnych kolumnach

for (int wp = 1 + MyNodeId(); wp <= m; wp += NumberOfNodes()){
 for (int kp = 1; kp <= n; kp++){
  t_wiersze = 0;
  t_kolumny = 0;
  for (int e = 0; e < wp; e++){
    for (int f = 0; f < kp; f++){
      t_wiersze += t_A[e][f];
    }
  }

//dane po pierwzsej podmacierzy (bazowej)
  if (t_wiersze == wp * kp){
    suma_przyd++;
  }

//dla kolejnych wierszy
  for (int i = 0; i < m - wp + 1; i++) {
//cout <<"i: " << i << endl;
//jezeli wiersz > 0 to zwieksz wiersz (zmniejsz przydatnosc bazowa dla usuwanego wiersza i zwieksz dla dodawanego wiersza)
//    t_kolumny = t_wiersze;
    if (i > 0){
      for (int f = 0; f < kp; f++){
//dla wiersza wycofywanego podmacierzy
        if (t_A[i-1][f] == 1) {
           t_wiersze--;
        }
//dla nowego wiersza podmacierzy
        if (t_A[i+wp-1][f] == 1) {
           t_wiersze++;
        }
      }
      if (t_wiersze == wp * kp){
        suma_przyd++;
      }
    }

//cout << "W: " << suma_przyd << "\n";

    for (int j = 1; j < n - kp + 1; j++){
//cout << "j: " << i << endl;

//jezeli kolumna > 0 to zwieksz kolumne (zmiejsza rozrodnosc dla usuwanej kolumny i zwieksza dla dodawanej kolumny)

//pzepisuje do tablicy używanej dla kolejnych kolumn
      if (j==1) {
        t_kolumny = t_wiersze;
      }

      for (int e = i; e < i + wp; e++){
        if (t_A[e][j-1] == 1) {
           t_kolumny--;
        }
        if (t_A[e][j+kp-1] == 1) {
           t_kolumny++;
        }
      }
      if (t_kolumny == wp * kp){
        suma_przyd++;
      }
//cout << "K: " << suma_przyd << "\n";
    }
  }
 }
}

//wyswietlenie wynikow
 if (MyNodeId() > 0) {
  PutInt(0, suma_przyd);
  Send(0);
 } else {
  for (int instancja = 1; instancja < NumberOfNodes(); ++instancja) {
   Receive(instancja);
   suma_przyd += GetInt(instancja);
  }
  cout << suma_przyd << "\n";
 }

//niszczenie tablic dynamicznych
for ( int i(0); i < m; ++i )
{
  delete [] t_A[i];
}
delete [] t_A; //
t_A = NULL;

}