1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
#include <iostream>

#define MAXSIZE 200002

long long zysk[MAXSIZE];
int polaczeniaZ[MAXSIZE];
int polaczeniaDo[MAXSIZE];
long long polaczeniaKoszt[MAXSIZE];
int polaczeniaStart[MAXSIZE];
int polaczeniaMiastaIlosc[MAXSIZE];
int polaczeniaIndex[MAXSIZE * 2];
int poloczeniaZliczane[MAXSIZE];
int miastaOdwiedzone[MAXSIZE];
int miastaDoPrzeszukania[MAXSIZE];
bool miastaPrzeszukane[MAXSIZE];
long long kosztDojazdu[MAXSIZE];

using namespace std;

int main()
{
	int iloscMiast;
	int iloscDni;

	//Przyjęcie danych
	cin >> iloscMiast;
	cin >> iloscDni;

	for (int i = 1; i <= iloscMiast; i++)
		cin >> zysk[i];

	for (int i = 1; i < iloscMiast; i++)
	{
		cin >> polaczeniaZ[i];
		cin >> polaczeniaDo[i];
		cin >> polaczeniaKoszt[i];

		polaczeniaMiastaIlosc[polaczeniaZ[i]]++;
		polaczeniaMiastaIlosc[polaczeniaDo[i]]++;
	}

	//obróbka danych
	for (int i = 1; i <= iloscMiast; i++)
	{
		polaczeniaStart[i] = polaczeniaStart[i - 1] + polaczeniaMiastaIlosc[i - 1];
	}

	for (int i = 1; i < iloscMiast; i++)
	{
		int m1 = polaczeniaZ[i];
		int m2 = polaczeniaDo[i];
		int placeM1 = polaczeniaStart[m1] + poloczeniaZliczane[m1]++;
		int placeM2 = polaczeniaStart[m2] + poloczeniaZliczane[m2]++;
		polaczeniaIndex[placeM1] = i;
		polaczeniaIndex[placeM2] = i;
	}

	int MiastoStartowe = 1;
	for (int dzien = 0; dzien < iloscDni; dzien++)
	{
		int typ;
		cin >> typ;

		if (typ == 1)
		{
			int miasto;
			long long NowyZysk;
			cin >> miasto;
			cin >> NowyZysk;

			zysk[miasto] = NowyZysk;
		}
		if (typ == 2)
		{
			int miasto1;
			int miasto2;
			long long NowyKoszt;
			cin >> miasto1;
			cin >> miasto2;
			cin >> NowyKoszt;

			for (int i = 1; i < iloscMiast; i++)
			{
				if (polaczeniaZ[i] == miasto1 && polaczeniaDo[i] == miasto2 ||
					polaczeniaZ[i] == miasto2 && polaczeniaDo[i] == miasto1)
				{
					polaczeniaKoszt[i] = NowyKoszt;
					break;
				}
			}
		}

		//szukanie miasta
		for (int i = 1; i <= iloscMiast; i++)
			miastaDoPrzeszukania[i] = 0;

		for (int i = 1; i <= iloscMiast; i++)
			miastaPrzeszukane[i] = false;

		for (int i = 1; i <= iloscMiast; i++)
			kosztDojazdu[i] = 0;

		miastaDoPrzeszukania[1] = MiastoStartowe;
		miastaPrzeszukane[MiastoStartowe] = true;
		int IndexDoWstawiania = 2;

		int najlepszeMiasto = 0;

		for (int i = 1; i <= iloscMiast; i++)
		{
			int obecneMiasto = miastaDoPrzeszukania[i];

			for (int j = polaczeniaStart[obecneMiasto]; j < polaczeniaStart[obecneMiasto] + polaczeniaMiastaIlosc[obecneMiasto]; j++)
			{
				int polaczenie = polaczeniaIndex[j];
				int doceloweMiasto = 0;
				if (polaczeniaZ[polaczenie] != obecneMiasto)
					doceloweMiasto = polaczeniaZ[polaczenie];
				if (polaczeniaDo[polaczenie] != obecneMiasto)
					doceloweMiasto = polaczeniaDo[polaczenie];

				if (miastaPrzeszukane[doceloweMiasto])
					continue;

				miastaPrzeszukane[doceloweMiasto] = true;
				kosztDojazdu[doceloweMiasto] = polaczeniaKoszt[polaczenie] + kosztDojazdu[obecneMiasto];
				miastaDoPrzeszukania[IndexDoWstawiania++] = doceloweMiasto;

				//sprawdzenie czy wiekszy zysk w tym miescie
				if (najlepszeMiasto == 0)
					najlepszeMiasto = doceloweMiasto;
				else if (zysk[doceloweMiasto] - kosztDojazdu[doceloweMiasto] > zysk[najlepszeMiasto] - kosztDojazdu[najlepszeMiasto])
					najlepszeMiasto = doceloweMiasto;
				else if ((zysk[doceloweMiasto] - kosztDojazdu[doceloweMiasto] == zysk[najlepszeMiasto] - kosztDojazdu[najlepszeMiasto])
					&& doceloweMiasto < najlepszeMiasto)
					najlepszeMiasto = doceloweMiasto;
			}
		}

		miastaOdwiedzone[dzien] = najlepszeMiasto;
		MiastoStartowe = najlepszeMiasto;
	}

	//wypisanie wyniku
	for (int i = 0; i < iloscDni; i++)
		cout << miastaOdwiedzone[i] << " ";

	return 0;
}