Iloczyny Fibonacciego [A] (ilo): Drobny błąd w opisie podzadań

Public message

Słowa "... jedna grupa testów, która spełnia warunek X" w zadaniu ILO niekoniecznie uwzględniają grupy małych testów, gdzie wartości n są małe i przez to też jest mało jedynek. Jak można się domyslać, chodziło nam o to, że istnieje jedna grupa, która spełnia dodatkowy warunek i pewnie występują w niej testy z dużą wartością n.