1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
  int wysokoscpiramidy, liczbapotrzebnychbutelek, liczbabutelek, najmniejszyrok = 3000;
  //scanf("%t", "%t", &wysokoscpiramidy, &liczbapotrzebnychbutelek);
  cin >> wysokoscpiramidy >> liczbapotrzebnychbutelek;
  liczbabutelek = wysokoscpiramidy * ((wysokoscpiramidy + 1) / 2);
  int rokibutelek[liczbabutelek];
  for(int i = 0; i ^ liczbabutelek; i++) {
    //scanf("%t", &rokibutelek[i]);
    cin >> rokibutelek[i];
    if(i < liczbapotrzebnychbutelek) {
      if(rokibutelek[i] < najmniejszyrok) {
        najmniejszyrok = rokibutelek[i];
      }
    }
  }
  //printf("%t", najmniejszyrok);
  cout << najmniejszyrok;
  return 0;
}