1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
  long long int n,k,iloscbutelek,numerbutelki=0,pentlabutelek,rocznik=2020,wysokosc=1,numer=0,pentlapiramida=0,wyciagam=1,numerliczbowy,numerliczbowyzmienny,wierszstart,wierszzmienny;
  cin >> n >> k;
  iloscbutelek=n*(n+1)/2;
  pentlabutelek=iloscbutelek;
  int a[iloscbutelek];
  int dowyciagniecia[iloscbutelek];
  while (pentlabutelek != 0) {
    cin >> a[numerbutelki];
    pentlapiramida=0;
    while (pentlapiramida!=wysokosc){
      pentlapiramida++;
      dowyciagniecia[numerbutelki]=pentlapiramida;
    }
    wysokosc++;
    numerbutelki++;
    pentlabutelek--;
  }
  szukanie:
  rocznik=2020;
  numerbutelki=0;
  numer=0;
  pentlapiramida=0;
  wyciagam=1;
  while (numerbutelki!=iloscbutelek){
    if (a[numerbutelki]<rocznik) {
      rocznik=a[numerbutelki];
    }
    numerbutelki++;
  }
  numerbutelki=0;
  while (a[numerbutelki]!=rocznik){
    numerbutelki++;
  }
  wysokosc=1;
  while (numer<numerbutelki){
    pentlapiramida=0;
    while (pentlapiramida!=wysokosc){
      if (numer==numerbutelki+1){
        numerliczbowy=pentlapiramida;
      }
      numer++;
      pentlapiramida++;
    }
    wysokosc++;
  }
  wyciagam=1;
  wysokosc--;
  wierszstart=wysokosc;
  wierszzmienny=wysokosc-1;
  numerliczbowyzmienny=numerliczbowy;
  while (wierszstart>0){
    do {
      wyciagam++;
      wierszzmienny--;
    }while (wierszzmienny-numerliczbowyzmienny==0);
    numerliczbowy--;
    wierszstart--;
    wierszzmienny=wierszstart-1;
    numerliczbowyzmienny=numerliczbowy;
    if (numerliczbowyzmienny>1){
      wyciagam++;
    }
  }
  if (k>=wyciagam){
  cout << a[numerbutelki] << endl;
  }
  else {
    a[numerbutelki]=2020;
    goto szukanie;
  }
}