1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
/*
  Potyczki Algorytmiczne 2019 (zad.: WIN)
  Copyright 2019 by Michał Gibas
*/
#include <iostream>
#include <vector>

unsigned findSolution(size_t n, size_t k, unsigned* array);
unsigned* genCosts(size_t n);
unsigned findMin(const std::vector<unsigned>& vec); 

int main(void) {
  std::iostream::sync_with_stdio();

  size_t n, k;
  std::cin >> n >> k;
  unsigned* array = new unsigned[(n*(n+1))/2];
  size_t cnt = 0;
  for(size_t i = 0; i < n; ++i) {

    for(size_t j = 0; j < (i+1); ++j) {
      std::cin >> array[cnt];
      ++cnt;
    }
  }

  std::cout << findSolution(n, k, array) << '\n';
  
  return 0;
}

unsigned findSolution(size_t n, size_t k, unsigned* array) {
  if(k == 1)
    return array[0];

  size_t aSize = (n*(n+1))/2;
  
  std::vector<unsigned> v = {array[0]};

  unsigned* costs = genCosts(aSize);
  for(size_t i = 1; i < aSize; ++i) {
    if(k >= costs[i]) {
      v.push_back(array[i]);
    }
  }

  return findMin(v);
}

unsigned* genCosts(size_t n) {
  unsigned* array = new unsigned[(n*(n+1))/2];

  for(size_t i = 0; i < n; ++i) {
    array[ (i*(i+1))/2 ] = i+1;
    array[ ((i*(i+1))/2) + i] = i+1;
  }

  size_t offset = 1;
  for(size_t i = 2; i < n; ++i) {
    for(size_t j = i; j < n; ++j) {
      array[(j*(j+1))/2 + offset] = i*(j-i+2);
      array[(j*(j+1))/2 + (j-offset)] = i*(j-i+2);
    }

    ++offset;
  }

  return array;
}

unsigned findMin(const std::vector<unsigned>& vec) {
  unsigned min = vec.at(0);

  for(auto x : vec) {
    if(min > x)
      min = x;
  }

  return min;
}