1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
#include <iostream>

using namespace std;

int win(int n, int k) // n - wysokosc piramidy, k - ile potrzebnych butelek
{
  int tmp, min = 2020, dodawanie, ruchy = 0;
  for(int wiersz = 1; wiersz<=n; wiersz++) //i+1 to ilosc butelek w wierszu = wiersz
  {
    ruchy = wiersz;
    dodawanie = wiersz-2;
    
    for(int d = 1; d<=wiersz; d++) //d to pozycja kazdej kolejnej butelki w wierszu
    {
      cin>>tmp;
      if(tmp<min and ruchy <= k) min = tmp;
      ruchy += dodawanie;
      dodawanie -= 2;
    }
  }
  return min;
}

int main() {
  int wysokosc, potrzebne;
  cin>>wysokosc>>potrzebne;
  cout<<win(wysokosc, potrzebne);
  return 0;
}