1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define L long long int#define NIEMA -2000000000000000000L
#define SLABYWYNIK -1900000000000000000L
#define BITOW 63
L n,m;
L nutki[200+1];
L sol[200+1][200+1][600]; // rozwiazania z rozmiarami 2^n dla b bitow bonusu

struct zakres { 
  L zakres;
  int bitow;
};

L bitow(L i) {
  L rv = 0;
  while (i) {
    rv += i&1;
    i>>=1;
  }
  return rv;
}

zakres zakresy[2000];
int z = 0;

int lt(int a, int b) {
  return (zakresy[a].zakres < zakresy[b].zakres || ((zakresy[a].zakres == zakresy[b].zakres) && (zakresy[a].bitow < zakresy[b].bitow)));
}

// fixme: to moge poprawic
int findzakres(L m, int b) {
  if (z<1) return -1;
  int first = 0;
  int last = z-1;

  zakresy[z].zakres = m;
  zakresy[z].bitow = b;


  if (zakresy[0].zakres==m && zakresy[0].bitow == b) return 0;
  if (zakresy[z-1].zakres==m && zakresy[z-1].bitow == b) return z-1;
  while (first < last) {
    int mid = (first + last) / 2;
    if (zakresy[mid].zakres==m && zakresy[mid].bitow == b) return mid;
    if (lt(z,mid)) {
      first = mid+1;
    } else {
      last = mid-1;
    }
    
  
  }
  if (zakresy[first].zakres==m && zakresy[first].bitow == b) return first;
  /*
  return -1;
 */  
//  for(int i=0;i<z;i++) {
 //   if (zakresy[i].zakres==m && zakresy[i].bitow == b) return i;
 // }
  return -1;
}

void dodajzakres(L m, int b) {
  if (z > 598) {
    return;
  }

  if (findzakres(m,b)>=0) return;
  zakresy[z].zakres = m;
  zakresy[z].bitow = b;
  z++;
  int i = z-1;
  while (i>1 && (lt(i-1,i)) ) { 
    zakres t = zakresy[i];
    zakresy[i] = zakresy[i-1];
    zakresy[i-1] = t;
    i--;
  }
//  printf("%d\n", z);
}

void wypiszzakresy() {
  printf("zakresy: \n");
  for(int i=0;i<z;i++) {
    printf("%d-> %Ld [%d]\n", i, zakresy[i].zakres, zakresy[i].bitow);
  }
}


void budujzakresy(L m, int i, int bitow) {
  if (z>499) return;
  if (i<0) {
    return;
  }
  int xi = findzakres(m,bitow);
  if (xi >=0) return;
  
  
  L b = 1L << i;
  if (b&m) { 
    dodajzakres(m, bitow); // dodajemy zakres firmy m z tyloma bitami
    if (b != m) { // dodajemy zakres przed
      dodajzakres(b, bitow);
    }
    m -= b;
    budujzakresy(b/2, i-1, bitow);
    budujzakresy(b/2, i-1, bitow+1);
    budujzakresy(m, i-1, bitow+1);
  } else {
    budujzakresy(m, i-1, bitow);
  }
}

// lenistwo
void badajzakresy(L m, int i, int bitow) {
  if (i<0) {
    return;
  }
  L b = 1L << i;
  if (b&m) { // bit jest w m
    budujzakresy(m,i,bitow);
  } else {
    badajzakresy(m,i-1,bitow);
  }
}

/*
L podsuma(int start, int dl) {
  L rv = 0;
  for(int i=0;i<dl;i++) {
    rv += nutki[start+i];
  }
  return rv;
}*/


void solve(int start, int dlugosc, int zakres) {


  if (dlugosc == 0) {
    sol[start][dlugosc][zakres]=0;
    return;
  }
  
  if (dlugosc == 1) {
    L zz = zakresy[zakres].zakres;
    int b = 0;
    zz>>=1L;
    while (zz != 0) {
      zz >>= 1L;
      b++;
    }
   //  printf("aaa bitow w zakresie:%d\n", b);
    

    zz = zakresy[zakres].zakres;
    sol[start][dlugosc][zakres] = nutki[start] * zakresy[zakres].bitow; // tyle byc musi
    if (nutki[start] > 0) {// jesli nutki sa dodatnie, no to jeszcze cos dojebujemy
      L lb = b;
      sol[start][dlugosc][zakres] += lb * nutki[start];
    }
   //  printf("aaa obliczylem nutka %3Ld start %d dlugosc %d (%d) [zakres %Ld bitow %d]: %Ld\n", nutki[start], start, dlugosc, zakres, zakresy[zakres].zakres, zakresy[zakres].bitow, sol[start][dlugosc][zakres]);
    return;
  }
 
 
 
  
  L best = SLABYWYNIK;
  L obecnyzakres = zakresy[zakres].zakres;
  int obecniebitow = zakresy[zakres].bitow;

/*
  if (obecniebitow > 0) {
    int z3 = findzakres(obecnyzakres, obecniebitow-1);
    if (sol[start][dlugosc][z3] == NIEMA) {
      printf("Kicha!\n");
    }
    printf("obliczam\n");
    sol[start][dlugosc][zakres] = sol[start][dlugosc][z3] + podsuma(start,dlugosc);
    return;
  }
*/


 // printf("xxx1. ZAKRES od %d - dlugosc %d, zakres (zasieg) = %Ld, bitow %d ", start, dlugosc, obecnyzakres, obecniebitow);


  if (obecnyzakres < dlugosc) {
    sol[start][dlugosc][zakres] = SLABYWYNIK;
   // printf("...poza zasiegiem\n");
    return;
  }

//  printf("ok.\n");


  
  // mamy obecny zakres - musimy go podzielic na dwa - mniejszy i wiekszy
  int b = BITOW;
  do {
    b--;
  } while (b>0 && 0==(obecnyzakres & (1L<<b)) );
  


  L lewo = (1L<<b); // TAK
  if ((lewo & obecnyzakres) != lewo) {
   //  printf("cos jest sle.\n");
   //  exit(0);
  }
  
  
  L prawo = obecnyzakres - lewo;
  
  if (lewo == obecnyzakres) { // to jest moj zakres
    lewo >>= 1L;
    prawo = lewo;
  }

  int z1 = findzakres(lewo, obecniebitow);
  if (z1<0) {
   // printf("nie znalazlem z1 = %Ld %d\n", lewo, obecniebitow);
   // exit(1);
  }
  
  if (z1 == zakres) {
   // printf("O CO CHODZI?? %Ld %d (a ja jestem %d +%d  %d)\n", lewo, z1, start, dlugosc, zakres);
   // exit(1);
  }

  int z2=-1;
  if (prawo > 0) {
    z2 = findzakres(prawo, obecniebitow+1);
   // if (z2<0) {
    //   printf("nie znalazlem z2 = %Ld %d\n", prawo, obecniebitow+1);
    //  exit(1);
    // }
  }
  
  
 // printf("; mam podzial lewo = %Ld i prawo = %Ld; pozycja [%d - %d (Dlugosc: %d)]\n", lewo, prawo, start , start + dlugosc - 1, dlugosc);
 // printf("sa to zakresy %d i %d\n", z1, z2);
  
  for(L i=0;i<=dlugosc;i++) {
  //  printf(" czy --policze wartosc sol dla %d - %Ld ; ", start, i);
   // printf(" %Ld - %Ld \n", start+i, dlugosc-i);

    if (i<=lewo) { // i nie moze przekoczyc lewej strony
      if (dlugosc-i <= prawo) {
      //  printf("--policze wartosc sol dla %d - %Ld ; ", start, i);
       // printf(" %Ld - %Ld \n", start+i, dlugosc-i);

        L w1 = sol[start][i][z1];
        if (w1 == NIEMA) {
       //    printf("zla1 kolejnosc bo pytam o %d %Ld %d!\n", start, i, z1);
        //  exit(0);
        }
      //   printf("--obliczam wartosc sol dla %d - %Ld (zakres %Ld - bitow %d) = %Ld ; \n ", start, i, zakresy[z1].zakres, zakresy[z1].bitow, w1);

        L w2 = 0;
        if (z2>=0) {
          w2 = sol[start+i][dlugosc-i][z2];
          if (w2 == NIEMA) {
           // printf("zla kolejnosc, bo z %d siegam do %d!\n", zakres, z2);
           // exit(0);
          }
        //   printf("--obliczam2 wartosc sol dla %Ld - %Ld (zakres %Ld - bitow %d) = %Ld ; \n", start+i, dlugosc-i, zakresy[z2].zakres, zakresy[z2].bitow, w2);
        }
        w1=w1+w2; // musimy to zsumowac
        if (w1>best)best=w1; // wybieramy najlepszy
    //     printf("Wyszlo mi %Ld\n", w1);
        
       }
     }
  }
  
  
  
  sol[start][dlugosc][zakres] = best;
  // printf("WYNIK %Ld\n", best);
  // printf("-----------------------\n");
 
 
 /*
  static int xxx = 0;
  xxx++;
  if (xxx==3) {
//    exit(0);
  }
*/
}int main() {
//  printf("%ld\n", sizeof(sol) / 1000 / 1000);

  scanf("%Ld %Ld\n", &n, &m);
  for(int i=0;i<n;i++) {
    scanf("%Ld", &nutki[i]);
  }
  badajzakresy(m+1, BITOW-1, 0);
//  printf("koniec!\n");
  
 //* wypiszzakresy();
  for(int k=z-1;k>=0;k--) {//potem najmniejsze zakresy danych (bo te sie tylko zmniejszaja)
    for(int d=0;d<=n;d++) {// od najmniejszych dlugosci -- nigdy nie zdazy sie tak, zebym siegal do dluzszego odcinka, zeby policzyc krotszy.
      for(int s=0;s<n-d+1;s++) {
        solve(s,d,k);
      }
    }
  }
  L rv = sol[0][n][0];
  printf("%Ld\n", rv);  
 //  printf("rozmiar %d\n", z);
  return 0;
}