1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
#include <iostream>

using namespace std;


int JakWysoka = 0;
int IleZabrac = 0;

int JakieNajstrasze = 2020;

int ilebutelek;

int main()
{
  cout << "Jak Wysoka: " << endl;
  cin >>JakWysoka;

  cout << "Ile Zabrac: " << endl;
  cin >>IleZabrac;

  ilebutelek = JakWysoka *(JakWysoka + 1)/2;

  int tab[JakWysoka][ilebutelek];

  int Wysokosc = 0;
  int IleWrzedzie = 1;

  for(int i = 0; i< ilebutelek; i++)
  {

    if((Wysokosc + 1) == IleWrzedzie)
    {
      Wysokosc++;
      IleWrzedzie = 1;
    }
    else
      IleWrzedzie++;

    cin >> tab[Wysokosc][i];
  }

  Wysokosc = 0;
  IleWrzedzie = 1;

  int ktoraButelka = 0;

  while(IleZabrac != 0)
  {
    for(int i = 0; i< JakWysoka; i++)
    {

      if(JakieNajstrasze > tab[i][ktoraButelka])
      {
        JakieNajstrasze = tab[i][ktoraButelka];
      }

      IleZabrac--;
      ktoraButelka++;
      if(IleZabrac == 0)
        break;
    }

  }

  cout<<JakieNajstrasze;

  return 0;
}