1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
#include<iostream>

using namespace std;

int main() {
  int testy, dzieci, poj, poczatkowa, oczekiwana;
  int suma_litrow =0 , letnia_poczatkowa =0;
  int letnia_koncowa=0;
  int tablica[100000][3];

  int min_pocz, min_konc;
  int max_pocz, max_konc;

  cin >> testy;

  for(int i=0; i<testy; i++) {
    letnia_poczatkowa = 0;
    letnia_koncowa = 0;
    min_pocz = 1000001;
    max_pocz = 0;
    min_konc = 1000001;
    max_konc = 0;
    cin >> dzieci;
    for(int j=0; j<dzieci; j++) {
      /*cin >> tablica[j][0];
      cin >> tablica[j][1];
      cin >> tablica[j][2];*/
      cin >> poj;
      cin >> poczatkowa;
      cin >> oczekiwana;
      if(poczatkowa < min_pocz)
        min_pocz = poczatkowa;
      if(poczatkowa > max_pocz)
        max_pocz =poczatkowa;
      if(oczekiwana < min_konc)
        min_konc = oczekiwana;
      if(oczekiwana > max_konc)
        max_konc = oczekiwana;
      suma_litrow += poj;
      letnia_poczatkowa += poj * poczatkowa;
      letnia_koncowa += poj * oczekiwana;
    }
    if(min_konc < min_pocz || max_konc > max_pocz) 
      cout << "NIE" << endl; 
    else if(letnia_poczatkowa == letnia_koncowa) 
      cout << "TAK" << endl; 
    else
      cout << "NIE" << endl; 
  }

  return 0;
}