1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
#include <iostream>
#include <vector>
#include <stack>
#include <algorithm>

using namespace std;

int main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(0);

  int t;
  cin>>t;

  for(int test = 1; test <= t; test++)
  {
    bool B=1;
    int n;
    cin>>n;
    vector <pair<int, int> > AKT;
    vector <pair<int, int> > DOCE;

    int m, t_akt, t_doce;
    for(int i=1; i<=n; i++)
    {
      cin>>m>>t_akt>>t_doce;
      AKT.push_back(make_pair(t_akt, m));
      DOCE.push_back(make_pair(t_doce, m));
    }

    sort(AKT.begin(), AKT.end()); ///posortowne tak ze najmniejsza T na przodzie
    sort(DOCE.begin(), DOCE.end());

    if(AKT[n-1].first < DOCE[n-1].first) ///jezeli akt_max < docelowy_max -> sprz
      B=0;
    if(AKT[0].first > DOCE[0].first)
      B=0;

    long long Sum_A = 0;
    long long Sum_D = 0;

    for(int i=0; i<n; i++)
      Sum_A += (AKT[i].first*AKT[i].second);
    for(int i=0; i<n; i++)
      Sum_D += (DOCE[i].first*DOCE[i].second);

    if(Sum_A != Sum_D)
      B=0;

    ///na szczytach stosów najwyższe temperatury
    stack<pair<int, int> > S_D;
    stack<pair<int, int> > S_A;

    S_D.push(DOCE[0]);
    S_A.push(AKT[0]);

    for(int i=1; i<AKT.size(); i++)
    {
      if(AKT[i].first == S_A.top().first)
        S_A.top().second += AKT[i].second;
      else
        S_A.push(AKT[i]);
    }

    for(int i=1; i<DOCE.size(); i++)
    {
      if(DOCE[i].first == S_D.top().first)
        S_D.top().second += DOCE[i].second;
      else
        S_D.push(DOCE[i]);
    }

    long long zapas = 0;
    int Doc_Temp, Doc_Ile;
    while(!S_D.empty())
    {
      Doc_Temp = S_D.top().first;
      Doc_Ile = S_D.top().second;
      S_D.pop();

      while(!S_A.empty() && Doc_Ile)
      {
        if(S_A.top().second < Doc_Ile)
        {
          Doc_Ile -= S_A.top().second;
          zapas += (S_A.top().second * (S_A.top().first - Doc_Temp));
          S_A.pop();
        }

        else if(S_A.top().second == Doc_Ile)
        {
          Doc_Ile = 0;
          zapas += (S_A.top().second * (S_A.top().first - Doc_Temp));
          S_A.pop();
        }

        else
        {
          zapas += (Doc_Ile*((S_A.top().first - Doc_Temp)));
          S_A.top().second -= Doc_Ile;
          Doc_Ile = 0;
        }

        if(zapas < 0)
          B = 0;
      }

      if(Doc_Ile > 0)
        B = 0;
    }

    if(B==0)
      cout<<"NIE"<<'\n';
    else
      cout<<"TAK"<<'\n';
  }

  return 0;
}