1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define L long long int

L n,X,Y;
int wysokosc = 0;


class odcinek {
  L len;
public:

  odcinek() {
    kw = 0;
    wys = -1;
  }

  L getLen() {
    if (wysokosc != wys) {
      return 0;
    }
    return len;
  }
  void incLen(L l) {
    if (wysokosc != wys) {
      wys = wysokosc;
      len = l;
    } else {
      len+=l;
    }
  }
  void setLen(L l) {
   // wys = wysokosc;
    len=l;
  }
  int wys;
  int kw; // korekta wysokosci
  
  int next;
  int pop;
};

odcinek od[1000002]; // odcinki

struct znacznik { 
  L a;
  L dl;
  int id;
};

znacznik x[1000001];
znacznik y[1000001];

znacznik* kopiec;
int rozmiar;

int lepszy(znacznik &a, znacznik &b) {
  return (a.a>b.a);
}

void heapify(int i) {
  int l = i;
  if(2*i<=rozmiar && lepszy(kopiec[2*i], kopiec[l])) l = 2*i;
  if(2*i+1<=rozmiar && lepszy(kopiec[2*i+1], kopiec[l])) l = 2*i+1;
  if (l != i) {
    znacznik t = kopiec[l];
    kopiec[l] = kopiec[i];
    kopiec[i] = t;
    heapify(l);// to zmaienic na while
  }
}

void remove() {
  kopiec[1] = kopiec[rozmiar];
  rozmiar--;
  heapify(1);
}

void sort(znacznik *k, int ile) {
  int i;
  rozmiar = ile;
  kopiec = k - 1;
  for(i = 1+ile/2;i>=1;i--) {
    heapify(i);
  }
  for(i=0;i<ile;i++) {
    znacznik t = kopiec[1];
    remove();
    k[rozmiar] = t;
  }
}


L t[1000000];

L max(znacznik *a, int l, L fin) { 
  int i;
  wysokosc = 0;
  int o = 0;
  L popstop = 0;
  od[o].setLen( 0);
  od[o].pop = -1;
  od[o].next = -1;
  
  L max = 0;

  for(i=0;i<l;i++) {
    L tutaj = a[i].a;
    if (a[i].id > 0) { // początek nowego odcinka.
      
      // w tym momencie zaczyna sie nowy kontekst
      // 1. uzupelniamy aktualny
      od[o].incLen ( tutaj - popstop);
      if (max < od[o].getLen()) max = od[o].getLen(); // nie wiem, czy wrocimy do tego kontekstu, wiec zapiszemy max

      od[o].next = a[i].id; // no i nastepny
      popstop = tutaj; // OK, do tego miejsca sie rozliczylismy.


      
      // tworzymy nowy kontekst
      wysokosc++; // jest jeden wiecej -- dopiero w tym miejscu


      int oldo = o;
      o = a[i].id;
      od[o].setLen ( 0);
      od[o].pop = oldo; // to jest odwolanie do poprzedniego kontekatu      
    }
    
    else if (a[i].id < 0) {
      
      // koniec odcinka
      if (o == -a[i].id) { // to jest czysty koniec - bo to jest odcinek w obecnym kontekscie
        od[o].incLen( tutaj - popstop);
        if (max < od[o].getLen()) max = od[o].getLen();

        popstop = tutaj;
        wysokosc--; //dopiero w tym miejscu
        wysokosc -= od[o].kw; // jeszcze skorygujemy
        o = od[o].pop; // wracamy do poprzedniego
        
      } else {
      
        // konczy sie obecny kontekst.
        // ale na jego miesce wchodzi zupelnie nowy.
        // konczy sie odcinek pod nami.
        
        int inneo = -a[i].id;
        // goscie nad toba oblicza zla wysokosc, bo nie wiedza ze ziutek odpadl
        // jak on byl to weszli z teojej wysokosci n na n+5, a teraz wroca do ciebie i beda wciskac ze jest n+1
        // zmniejsz wysokosc o jeszcze jeden, zanim przekazez nizej
        
        od[od[inneo].next].kw+= od[inneo].kw; // korekta wyokosci
        
        // ten kontekst sie zmienil i zmienil sie kontekst wszystkich odcinkow - pomiedzy
        // tym odcinkiem a nami.
        // dodatkowo - wszystkie te odcinki musza zmienic kontekst w tym momencie .
        
       
      //   int x = o;
        od[o].incLen ( tutaj - popstop);
        if (od[o].getLen() > max) max = od[o].getLen();
        
        wysokosc--;
                
        // teraz tak - musimy zakonczyc kontekst wszystkim od tego w dol

        // to jest czesc czasochlonna.
        
        // tutaj jest fajna sprawa, bo mozemy im wszystkim len ustawic na 0 automatycznie - przez liczenie wysokosci
//        x = o;
 //        while (x!=inneo) {
 //         od[x].setLen (0);
  //         x = od[x].pop;          
  //      }
        
        


        
       //  if (max < od[inneo].getLen()) {
       //    max = od[inneo].getLen();
       //  }
        od[od[inneo].next].pop = od[inneo].pop; // tamtego juz nie bedzie 
        od[od[inneo].pop].next = od[inneo].next;
        
        
        
        popstop = tutaj;
      }
    }
    
  }  

 //  if (o!=0) {
 //    printf("kicha!\n");
 //    exit(0);
 //  }

  od[o].incLen(fin - popstop); 
  //printf("                  DODAJE DO ODZINKA %d - %Ld\n", o, fin - popstop);
   //   printf("                    USTALAM DLUGOSC ODCINKA %d na %Ld\n", o, od[o].len);

//  printf("---------a na koniec perelka mam odcinek o dl %Ld - dodalem %Ld\n", od[o].len, fin-popstop);
  if (od[o].getLen() > max) {
    max = od[o].getLen();
  //   printf("MAX TO %Ld\n", max);
  }
//  printf("max = %Ld\n", max);
  return max;
}

int main() {
  scanf("%Ld %Ld %Ld\n", &n, &X, &Y);
  n*=2;
  for(L i=1;i<=n;i+=2) {
    // znaczniki poczatku i konca odcinkow x oraz y 
    scanf("%Ld %Ld %Ld %Ld\n", &x[i].a,&y[i].a,&x[i+1].a,&y[i+1].a);
    
    if (x[i].a<x[i+1].a) {
      x[i].id = i;
      x[i+1].id =-i;

      x[i].dl = x[i+1].a - x[i].a;
      x[i+1].dl = x[i+1].a - x[i].a;


    } else {
      x[i].id = -i;
      x[i+1].id =i;

      x[i].dl = x[i].a - x[i+1].a;
      x[i+1].dl = x[i].a - x[i+1].a;

    }
    if (y[i].a<y[i+1].a) {
      y[i].id = i;
      y[i+1].id =-i;

      y[i].dl = y[i+1].a - y[i].a;
      y[i+1].dl = y[i+1].a - y[i].a;

    } else {
      y[i].id = -i;
      y[i+1].id =i;

      y[i].dl = y[i].a - y[i+1].a;
      y[i+1].dl = y[i].a - y[i+1].a;
    }
  }


  sort(x+1,n); // najpierw x-y czyli pierwsze wsp - tych jest mniej 
  sort(y+1,n);
  L rv = max(x+1,n,X)*max(y+1,n,Y);
  printf("%Ld\n", rv);
  return 0;
}