1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
	int liczbaszprotek, liczbazadan, szprotka, indekszadania, poczatkowawagaszczupaka, docelowawagaszczupaka, zjedzoneszprotki, sumaszprotek;
	cin >> liczbaszprotek;
	vector <int> szprotki;
	for(int i = 0; i ^ liczbaszprotek; i++) {
		cin >> szprotka;
		szprotki.push_back(szprotka);
	}
	vector <int> chwiloweszprotki = szprotki;
	cin >> liczbazadan;
	for(int i = 0; i ^ liczbazadan; i++) {
		cin >> indekszadania;
		zjedzoneszprotki = 0;
		chwiloweszprotki = szprotki;
		sumaszprotek = 0;
		if(indekszadania == 1) {
			sort(chwiloweszprotki.begin(), chwiloweszprotki.end());
			cin >> poczatkowawagaszczupaka >> docelowawagaszczupaka;
			if(poczatkowawagaszczupaka == docelowawagaszczupaka) {
				cout << "0\n";
			}
			for(int j = 0; j ^ szprotki.size(); j++) {
				sumaszprotek += szprotki[j];
			}
			if(sumaszprotek < docelowawagaszczupaka) {
				cout << "-1\n";
			}
			else {
			
			for(int j = szprotki.size() - 1; j >= 0; j--) {
				if(chwiloweszprotki[j] < poczatkowawagaszczupaka) {
					poczatkowawagaszczupaka += chwiloweszprotki[j];
					chwiloweszprotki.erase(chwiloweszprotki.begin() + j - 1);
					zjedzoneszprotki++;
					if(poczatkowawagaszczupaka >= docelowawagaszczupaka) {
						cout << zjedzoneszprotki << "\n";
						break;
					}
					j = chwiloweszprotki.size();
				}
				if(j == 0) {
					j == chwiloweszprotki.size();
				}
				if(chwiloweszprotki.size() == 0) {
					cout << "-1\n";
					break;
				}
			}
			
			}
		}
		else if(indekszadania == 2) {
			cin >> szprotka;
			szprotki.push_back(szprotka);
		}
		else if(indekszadania == 3) {
			cin >> szprotka;
			for(int j = 0; j ^ szprotki.size(); j++) {
				if(szprotki[j] == szprotka) {
					szprotki.erase(szprotki.begin() + j);
					break;
				}
			}
		}
	}
}