1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define L long long int 

#define LEWY(i) (2*(i+1)-1)
#define PRAWY(i) (2*(i+1))
#define PARENT(i) ( (i==0)?-1:(((i+1)/2)-1))
#define INDEKS_DRZEWA(i) (i+ryb-1)
#define INDEKS_RYBY(i) (i-ryb+1)
#define JEST_LISC(i) ((i+1)>=ryb)

struct ryba {
  L waga;
  int ilosc;
};

ryba drzewo[4*400001]; // ryby na drzewie
ryba *staw;
int ryb; // starzeje sie, nazwalem zmienna ale konkretnie to to jest ilosc roznych ryb

ryba* kopiec; // kopiec ryb ;-)
int rozmiar;


int lepszy(ryba &a, ryba &b) {
  return (a.waga>b.waga);
}

void heapify(int i) {
  int l = i;
  if(2*i<=rozmiar && lepszy(kopiec[2*i], kopiec[l])) l = 2*i;
  if(2*i+1<=rozmiar && lepszy(kopiec[2*i+1], kopiec[l])) l = 2*i+1;
  if (l != i) {
    ryba t = kopiec[l];
    kopiec[l] = kopiec[i];
    kopiec[i] = t;
    heapify(l);// to zmaienic na while
  }
}

void remove() {
  kopiec[1] = kopiec[rozmiar];
  rozmiar--;
  heapify(1);
}

void sort(ryba *k, int ile) {
  int i;
  rozmiar = ile;
  kopiec = k - 1;
  for(i = 1+ile/2;i>=1;i--) {
    heapify(i);
  }
  for(i=0;i<ile;i++) {
    ryba t = kopiec[1];
    remove();
    k[rozmiar] = t;
  }
}

int redukuj(ryba *k, int ile) {
  int rv = 0;
  if (ile == 0) return 0;
  for(int i=1;i<ile;i++) {
    if (k[i].waga==k[rv].waga) {
      k[rv].ilosc = k[rv].ilosc + k[i].ilosc;
    } else {
      rv++;
      k[rv]=k[i];
    }
  }
  rv++;
  return rv;
}

int findryba(ryba *k, int ile, L temp) {
  int a = 0;
  int b = ile;
  int m = 0;
  while (a<=b) {
    m = (a+b)/2;
    if (k[m].waga < temp) {
      a = m + 1;
    } else if (k[m].waga > temp) {
      b = m - 1;
    } else 
      return m;
  }
  // nie znaleziono, ale nie lamiemy sie 
  if (m<0) return 0;
  if (m>=ile)return ile-1;
  return m;
}

void pisz(ryba *k, int ile) {
  for(int i=0;i<ile;i++) {
    printf("%d) w=%Ld; ilosc=%d;\n", i, k[i].waga, k[i].ilosc);
  }
}

void zmienryba(int index, L ile) {
  index = INDEKS_DRZEWA(index);
  drzewo[index].ilosc+=ile;
  while (index > 0) {
    index = PARENT(index);
    drzewo[index].ilosc+=ile;
  }
}

struct pytanie {
  L s;
  L k; 
};

pytanie pytania[100001]; // to sa pytania
int pytan;


// taka tam funkcja
int korygujAtak(int atak, L ww) {
  if (atak < 0) atak = 0;
  if (atak >= ryb) atak = ryb-1;
  
  L wa = staw[atak].waga; // waga atakowanej ryby

//printf("TUTAJ %d %d %Ld %Ld!\n", atak, ryb, wa, ww);
  
  // jesli sa sobie rowne te to wracam mniejsza
  if (wa == ww) {
    atak--;
    if (atak < 0) return -1;
    return atak;
  }
  
  
  // nie, no jest dobrze
  if (wa < ww) {
    return atak;
  }
  
//  printf("TUTAJ2 %d %d %Ld %Ld!\n", atak, ryb, wa, ww);

  // co ?? znalazla sie wieksza -- no to musialem cos zepsuc - znaczy sie , ze nie ma rownych
  if (wa > ww) {
 // printf("TUTAJ3 %d %d %Ld %Ld!\n", atak, ryb, wa, ww);
    atak--;
    if (atak < 0) return -1;
    wa = staw[atak].waga; // waga atakowanej ryby
 // printf("TUTAJ3.1 %d %d %Ld %Ld!\n", atak, ryb, wa, ww);
    if (wa>=ww) return -1;
    return atak;
  }
 //   printf("TUTAJ4 %d %d %Ld %Ld!\n", atak, ryb, wa, ww);

  // unreachable
  // wychodzi wiara w mojego binary searcha 
  return -1;  
}


int znajdzMniejsza(int atak) {
  atak = INDEKS_DRZEWA(atak);
  int p = PARENT(atak);
  int pop = atak;
//  printf("STARTUJE w %d\n", atak);
  while (p>=0 && (LEWY(p) == pop || drzewo[LEWY(p)].ilosc == 0)) {
    pop = p;
    p = PARENT(p);
  }
 //  printf("JESTEM w parent %d!\n", p);
  if (p<0) {
    return -1;
  }
  p = LEWY(p);
  // printf("JESTEM ide do %d!\n", p);
  while (!JEST_LISC(p)) {
   //  printf("->JESTEM ide do %d!\n", p);
    if (drzewo[PRAWY(p)].ilosc >0) {
      p = PRAWY(p);
    } else {
      p = LEWY(p);
    }
  }
//  printf("KONCZE W %d (ryba %d)\n", p, INDEKS_RYBY(p));
  if (drzewo[p].ilosc == 0 || drzewo[p].waga >= drzewo[atak].waga) return -1; // w szczegolnosci moge wrocic do siebie
  return INDEKS_RYBY(p);
}

int znajdzWieksza(int atak) {
  atak = INDEKS_DRZEWA(atak);
  int p = PARENT(atak);
  // pisz(drzewo,ryb*2-1);
  int pop = atak;
  while (p>=0 && (PRAWY(p) == pop || drzewo[PRAWY(p)].ilosc == 0)) {
    pop = p;
    p = PARENT(p);
  }
  if (p<0) {
    return -1;
  }
  p = PRAWY(p);
  while (!JEST_LISC(p)) {
    if (drzewo[LEWY(p)].ilosc >0) {
      p = LEWY(p);
    } else {
      p = PRAWY(p);
    }
  }
  if (drzewo[p].ilosc == 0 || drzewo[p].waga <= drzewo[atak].waga) return -1; // w szczegolnosci moge wrocic do siebie
  return INDEKS_RYBY(p);
}

struct wwr {
  int index;
  int ile;
};


wwr ww[3000000]; // troche przesadzam :D :D :D 
int wyw = 0;


void koniecAtaku() {
  while (wyw > 0) {
    wyw--;
    zmienryba(ww[wyw].index, ww[wyw].ile); // dodajemy rybki z powrotem
  }
}

void wywal(int w, L ilea) {
  ww[wyw].ile = ilea;
  ww[wyw].index = w;
  zmienryba(ww[wyw].index, -ww[wyw].ile);
  wyw++;  
}

L solve(L startowa, L koncowa) {
  static int xx = 0;
  xx++;
  L poczatkowa = drzewo[0].ilosc;

  // pisz(staw, ryb);

  if (koncowa<=startowa) { // tak te sie najadly
    return 0;
  }
  int atak;
  wyw = 0;
  
  static int x = 0;
  x++;
 // printf("JESTEM W %d\n", x);
  
  do {
  //   pisz(staw,ryb);
  //  printf("START 1. przy wadze %Ld (oczekiwana %Ld) mam atak %d o wadze %Ld\n", startowa, koncowa, atak, staw[atak].waga );// to jest ryba o tym indeksie co chcemy zaatakowac    
//    pisz(staw,ryb);
    // wywalam pojedyncze ryby - chce urosnac ... 
    atak = findryba(staw, ryb, startowa);
  //  printf("znalazlem %d\n", atak);
    atak = korygujAtak(atak, startowa);
  //  printf("atak %d\n", atak);
    if (atak < 0) {
      koniecAtaku();
      return -1;
    }
  //  printf("ALE ZOSTALO MI RYBEK %d\n", staw[atak].ilosc);
    if (staw[atak].ilosc == 0) { // atak jest niecelny -- musimy znalesc mniejsza rybe
      atak = znajdzMniejsza(atak);
  //     printf("KONIEC!\n");
   //    exit(1);
    }
  //  printf("atak %d\n", atak);
    if (atak < 0) {
      koniecAtaku();
      return -1;
    }
    
//    pisz(staw+atak,1);
  //  printf("1. przy wadze %Ld (oczekiwana %Ld) mam atak %d o wadze %Ld\n", startowa, koncowa, atak, staw[atak].waga );// to jest ryba o tym indeksie co chcemy zaatakowac    
    int wieksza = znajdzWieksza(atak);
 //   printf("2. mam wieksza %d\n", wieksza);
    L ileMusze = koncowa-startowa;
 //   printf("3. ile musze 1 = %Ld - %Ld == %Ld\n", koncowa , startowa, ileMusze);
    L brakujedoWiekszej;
    if (wieksza >= 0) {
  //    printf("mam wieksza o indeksie %d/%d i wadzie %Ld i ilosci %d...\n", wieksza, ryb, staw[wieksza].waga, staw[wieksza].ilosc);
      brakujedoWiekszej = staw[wieksza].waga - startowa + 1;
  //    printf("brakuje mi do niej %Ld\n", brakujedoWiekszej);
      if (ileMusze > brakujedoWiekszej ) { // nie mam wikeszej
        ileMusze = brakujedoWiekszej; // musze zjesc tak - zeby moc lapac wieksze ryby
      }
   //   printf("3.1. korakta na == %Ld\n", ileMusze);
    }
    L ileRyb = ileMusze / staw[atak].waga; // ile musze zjesc ryb
    if ((ileMusze % staw[atak].waga)>0) ileRyb++; // jeszcze jedna
//    printf("4. chce zjesc %Ld\n", ileRyb);
    if (ileRyb == 0) {
//      printf("chyba mnie pojebalo!\n");
      exit(0);
    }
    if (ileRyb > staw[atak].ilosc) {
      ileRyb = staw[atak].ilosc;
    }
//    printf("5.zjem %Ld\n", ileRyb);
    wywal(atak,ileRyb); // zjadlem tyle ile musialem
    startowa += ileRyb * staw[atak].waga;//jestem wieksz
//    printf("6. jestem tutaj, waze %Ld zostalo ryb %d!!!\n", startowa, drzewo[0].ilosc);
//    printf("7. mam %Ld i %Ld\n", startowa, koncowa);  
  } while (drzewo[0].ilosc>0 && startowa < koncowa && atak >=0);
 //  pisz(drzewo, ryb+ryb-1);
  int rv= poczatkowa-drzewo[0].ilosc;
  koniecAtaku();
  if (startowa < koncowa) {
    return -1;
  }
  return rv;
}

int main() {
  int n;
  int q;
  scanf("%d\n", &n);
  staw = drzewo; // + n - 1; // jedna ryba jest korzeniem, n lisci to 2n-1 elementow
  for(int i=0;i<n;i++) {
    scanf("%Ld ", &staw[i].waga);
    staw[i].ilosc = 1;
  }
  ryb=n;
  scanf("%d\n", &q);
  pytan = 0;
  for(int i=0;i<q;i++) {
    int t;
    scanf("%d ", &t);
    if (t==11) { // komentarz
      scanf("%Ld %Ld\n", &pytania[pytan].s, &pytania[pytan].k);
    } else 
    if (t==1) { // pytanie
      scanf("%Ld %Ld\n", &pytania[pytan].s, &pytania[pytan].k);
      pytan++;
    } else if (t==2) { // dodanie
      scanf("%Ld ", &staw[ryb].waga); // robimy rybce miejsce

      pytania[pytan].s = -1; // dodajemy rybke
      pytania[pytan].k = staw[ryb].waga;
      pytan++;
      
      staw[ryb].ilosc = 0;
      ryb++;
    } else if (t==3) {
      pytania[pytan].s = -2; // wywalamy rybke
      scanf("%Ld\n", &pytania[pytan].k);
      pytan++; // wywalamy rybke
    }
  }
  sort(staw, ryb);
  ryb = redukuj(staw,ryb);  
  // OK, teraz zamieniamy staw na drzewo
  for(int i=ryb-1;i>=0;i--) {
    drzewo[i+ryb-1] = staw[i];
  }
  
  staw = drzewo + ryb-1;
  
  for(int i=ryb-2;i>=0;i--) {
    drzewo[i].ilosc = drzewo[LEWY(i)].ilosc + drzewo[PRAWY(i)].ilosc;
    drzewo[i].waga = drzewo[LEWY(i)].waga;
  }


  for(int i=0;i<pytan;i++) {
    if (pytania[i].s == -1) { // dodajemy rybke
      int ix = findryba(staw,ryb, pytania[i].k);
      zmienryba(ix,1);
    } else if (pytania[i].s == -2) { //wyjmujemy rybke
      int ix = findryba(staw,ryb, pytania[i].k);
      zmienryba(ix,-1);
    } else {
      L s = solve(pytania[i].s,pytania[i].k);
      printf("%Ld\n", s);
    }
  }
  return 0;
}