1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
#include <iostream>
#include <set>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;


struct Punkt {
	int x;
	int y;
};

struct Sciezka {
	vector< Punkt > dane;
	int ostatnie_wyburzenie = 0;

	bool czy_zawiera_punkt( Punkt const& p ) const {
		int odl = p.x + p.y;
		return (dane[odl].x == p.x) && (dane[odl].y == p.y);
	}

	bool czy_za_wyburzeniem( Punkt const& p ) const {
		int odl = p.x + p.y;
		return ostatnie_wyburzenie < odl;
	}

	void oznacz_wyburzenie( Punkt const& p ) {
		int odl = p.x + p.y;
		ostatnie_wyburzenie = odl;
	}
};

struct Plansza {
	set< long long > dane;

	char pole(int x, int y) const {
		long long idx = indeks_pola( x, y );
		return (dane.find( idx ) == dane.end()) ? '.' : '#';
	}

	int const szer;
	int const wys;
	Plansza(int szer, int wys) : szer(szer), wys(wys) {};

	int indeks_pola(int x, int y) const {
		return 1LL * x + ( 1LL * y * szer );
	};

	int dlugosc_szlaku() const {
		return szer + wys - 1;
	}

	bool w_dol_pusty( Punkt& p ) const {
		if( p.y == this->wys - 1 ) { return false; };

		char ozn = this->pole( p.x, p.y + 1);
		if( ozn == '.' ) {
			p.y += 1;
			return true;
		}
		return false;
	}

	bool w_prawo_pusty( Punkt& p ) const {
		if( p.x == this->szer - 1 ) { return false; };

		char ozn = this->pole( p.x + 1, p.y );
		if( ozn == '.' ) {
			p.x += 1;
			return true;
		}
		return false;
	}

	void buduj(Punkt p) {
		long long idx = indeks_pola( p.x, p.y );
		dane.insert( idx );
	}

	void zburz(Punkt p) {
		long long idx = indeks_pola( p.x, p.y );
		dane.erase( idx );
	}
};
struct Atak {
	Punkt punkt;
	int modyfikator;
};

istream& operator>>( istream& is, Atak& a ) {
	// Najpierw podawany jest r (row/wiersz) a wiec y
	is >> a.punkt.y >> a.punkt.x >> a.modyfikator;
	return is;
}

struct Tresc {
	int wys_n;
	int szer_m;
	vector< Atak > ataki;
};

Tresc czytaj_tresc( istream& istr ) {
	Tresc t;
	istr >> t.wys_n;
	istr >> t.szer_m;

	int l_atakow; istr >> l_atakow;
	t.ataki.resize( l_atakow );
	for ( int i = 0; i < l_atakow; ++i ) {
		istr >> t.ataki[i];
	}
	return t;
};

Sciezka znajdz_pierwsza_sciezke( Plansza const& pla ) {
	Sciezka s;
	s.dane.reserve( pla.szer + pla.wys );
	
	for( int y = 0; y < pla.wys; ++y ) {
		s.dane.push_back( { 0, y } );
	};
	for( int x = 1; x < pla.szer; ++x ) {
		s.dane.push_back( { x, pla.wys - 1 } );
	}

	return s;
}

char kierunek_powrotu( Punkt const& pocz, Punkt const& kon ) {
	if( pocz.x == kon.x ) {
		return '^';
	}
	if( pocz.y == kon.y ) {
		return '<';
	}
	//assert(false);
	return '<'; // uspokoj kompilator
}

bool hack( vector< int > const& v, Punkt const& p ) {
    if( p.x < v[p.y] ) {
        return true;
    }
    return false;
};

Sciezka znajdz_sciezke( Plansza& pla, Sciezka const& sciezka, Punkt pocz ) {
	Sciezka ns;
	int odl = pocz.x + pocz.y;

	// musze zrobic kopie, bo jesli nie znajde nowej sciezki
	// to stara sciezka musi zostac (atak bajtogromu!)
	copy( sciezka.dane.begin(), sciezka.dane.begin() + odl, back_inserter( ns.dane ));

	Punkt ostatni = sciezka.dane[odl];
	char ostatni_kier = kierunek_powrotu( ns.dane.back(), ostatni );

	if( sciezka.czy_za_wyburzeniem( pocz ) ) {
		// jesli juz tu szukalem, to nie szukam ponownie
		ns.ostatnie_wyburzenie = sciezka.ostatnie_wyburzenie;
	};

	vector< int > zbadane( pla.wys );
	while( (ns.dane.size() > ns.ostatnie_wyburzenie) && (ns.dane.size() < pla.dlugosc_szlaku()) ) {
		bool wycofaj = false;
		
		if( ostatni_kier == '<' ) {
			/*
				Jesli sie cofam od tej strony to w kolejnym kroku
				rowniez bede musial sie cofnac.
				To kolejne cofniecie moze byc w lewo '<' albo do 
				gory '^'. Jesli bedzie do gory to bede mial szanse
				sprobowac kroku w prawo '>'.
			*/
			wycofaj = true;
		}
		else if( ostatni_kier == '^' ) {
			// sprobuj w prawo
			Punkt nastepny = ns.dane.back();
			bool zbadany_z_prawej = hack( zbadane, nastepny );
			if( (! zbadany_z_prawej) && pla.w_prawo_pusty(nastepny )) {
				ns.dane.push_back( nastepny );
				ostatni_kier = '>';
			}
			else {
				wycofaj = true;
			}
		}
		else if( (ostatni_kier == '>') || (ostatni_kier == 'v') ) {
			Punkt nastepny = ns.dane.back();
			bool zbadany_z_prawej = hack( zbadane, nastepny );
			if( pla.w_dol_pusty( nastepny ) ) {
				ns.dane.push_back( nastepny );
				ostatni_kier = 'v';
			}
			else if( (!zbadany_z_prawej) && pla.w_prawo_pusty( nastepny ) ) {
				ns.dane.push_back( nastepny );
				ostatni_kier = '>';
			}
			else {
				wycofaj = true;
			}
		}

		if( wycofaj ) {
			ostatni = ns.dane.back();
			ns.dane.pop_back();
			zbadane[ostatni.y] = min( zbadane[ostatni.y], ostatni.x );
			if( ns.dane.size() > 0 ) {
				ostatni_kier = kierunek_powrotu( ns.dane.back(), ostatni );
			}
		}
		else {
			// zatem zrobilem krok
			if( ns.dane.size() > odl ) {
				// zaszedlem za potencjalne wyburzenie/ostatni atak
				if( sciezka.czy_zawiera_punkt( ns.dane.back() ) ) {
					// i trafilem na stary trop...
					// zatem kopiuje ze starej sciezki..
					int brakuje = sciezka.dane.size() - ns.dane.size();
					copy( sciezka.dane.end() - brakuje, sciezka.dane.end(), back_inserter( ns.dane ));
				}
			}
		}
	}

	return ns;
}

vector< bool > rozwiaz_zadanie( Tresc const& t ) {
	Plansza pla( t.szer_m, t.wys_n);
	Sciezka sci = znajdz_pierwsza_sciezke( pla );
	
	vector< bool > odp;
	int modyfikator = 0;
	for( auto&& ata : t.ataki ) {
		Punkt const pkt { 
			(ata.punkt.x ^ modyfikator) % pla.szer,
			(ata.punkt.y ^ modyfikator) % pla.wys,
		};

		pla.buduj( pkt );

		if( sci.czy_zawiera_punkt( pkt ) ) {
			pla.buduj( pkt );
			Sciezka ns = znajdz_sciezke( pla, sci, pkt );
			if( ns.dane.size() ) {
				sci = ns;
				pla.buduj( pkt );
				odp.push_back( false );
			}
			else {
				pla.zburz( pkt );
				odp.push_back( true );
			}
		}
		else {
			pla.buduj( pkt );
			odp.push_back( false );
		}

		if( odp.back() ) {
			pla.zburz(pkt);
			modyfikator = modyfikator ^ ata.modyfikator;
		}
	}

	return odp;
}

int main() {
	Tresc t = czytaj_tresc( cin );
	vector< bool > odp = rozwiaz_zadanie( t );
	for( auto o: odp ) {
		cout << (o? "TAK\n" : "NIE\n");
	}
};