1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int MAXN = 100010;
const int MAXK = 1000010;

vector<int> graphIn[MAXK], graphOut[MAXK];
map<int, int> row[MAXN], col[MAXN];

using ll = long long int;
unordered_map<ll, int> f; //mapa ze wpółrzędnych na indeks

inline ll key(int x, int y) {
  return ((ll)x << 32) | y;
}

bool connA[MAXK]; //connA[x] - istnieje ścieżka z dolnego brzegu do pola x
bool connB[MAXK]; //connB[x] - istnieje ścieżka do górnego brzegu z pola x

void DFSA(int x) {
  connA[x] = true;
  for (int v : graphOut[x])
    if (!connA[v])
      DFSA(v);
}

void DFSB(int x) {
  connB[x] = true;
  for (int v : graphIn[x])
    if (!connB[v])
      DFSB(v);
}

int main() {
  int n, m, k;
  scanf("%d%d%d", &n, &m, &k);
  int x = 0;

  for (int $ = 1; $ <= k; $++) {
    int r, c, z;
    scanf("%d%d%d", &r, &c, &z);
    r = (r ^ x) % n;
    c = (c ^ x) % m;

    bool connectToA = false;
    bool connectToB = false;
    vector<int> newEdgesIn;
    vector<int> newEdgesOut;

    for (int rr = max(0, r - 1); rr <= min(n - 1, r + 1); rr++) {
      for (int cc = max(0, c - 1); cc <= min(m - 1, c + 1); cc++) {
        if (rr != r || cc != c) {
          auto it = f.find(key(rr, cc));
          if (it != f.end()) {
            newEdgesIn.push_back(it->second);
            newEdgesOut.push_back(it->second);
            if (connA[it->second]) connectToA = true;
            if (connB[it->second]) connectToB = true;
          }
        }
      }
    }

    if (r == n - 1 || c == 0) {
      connectToA = true;
    }
    if (r == 0 || c == m - 1) {
      connectToB = true;
    }

    if (r > 0) {
      auto it = row[r].lower_bound(c);
      if (it != row[r].begin()) {
        it--;
        newEdgesOut.push_back(it->second);
        if (connB[it->second]) connectToB = true;
      }
    }
    if (r < n - 1) {
      auto it = row[r + 1].upper_bound(c);
      if (it != row[r + 1].end()) {
        newEdgesIn.push_back(it->second);
        if (connA[it->second]) connectToA = true;
      }
    }

    if (c > 0) {
      auto it = col[c].lower_bound(r);
      if (it != col[c].begin()) {
        it--;
        newEdgesIn.push_back(it->second);
        if (connA[it->second]) connectToA = true;
      }
    }
    if (c < m - 1) {
      auto it = col[c + 1].upper_bound(r);
      if (it != col[c + 1].end()) {
        newEdgesOut.push_back(it->second);
        if (connB[it->second]) connectToB = true;
      }
    }

    if (connectToA && connectToB) {
      puts("TAK");
      x ^= z;
    }
    else {
      puts("NIE");
      int id = f.size() + 1;
      f.insert(make_pair(key(r, c), id));

      row[r].insert(make_pair(c, id));
      row[r + 1].insert(make_pair(c, id));
      col[c].insert(make_pair(r, id));
      col[c + 1].insert(make_pair(r, id));
      for (int x : newEdgesIn) {
        graphOut[x].push_back(id);
        graphIn[id].push_back(x);
      }
      for (int x : newEdgesOut) {
        graphIn[x].push_back(id);
        graphOut[id].push_back(x);
      }

      if (connectToA)
        DFSA(id);
      if (connectToB)
        DFSB(id);
    }
  }
}