Ogromne drzewo [A] (ogr): Błąd w wyjaśnieniu przykładu

Public message

W wyjaśnienie przykładu wkradł się błąd. W we wzorze liczącym wynik w drugim wariancie gry podane liczby były numerami warstw, a nie odległościami, wszystkie były zatem o jeden za duże. Treść jest już poprawiona.

> W wyjaśnienie przykładu wkradł się błąd. W we wzorze liczącym wynik w drugim wariancie gry podane liczby były numerami warstw, a nie odległościami, wszystkie były zatem o jeden za duże. Treść jest już poprawiona.