Potyczki Algorytmiczne 2020

Witamy wszystkich uczestników Potyczek Algorytmicznych 2020! W tym roku mamy dla was nowość – dywizję C. Będzie ona oferować zadania prostsze niż zadania z dywizji B. Chcielibyśmy wam przybliżyć garść najważniejszych informacji na jej temat.
  • W walce o koszulki Potyczek Algorytmicznych 2020 liczy się zarówno dywizja B, jak i dywizja C.
  • W walce o kwalifikację do finału liczą się wszystkie trzy dywizje.
  • W zadaniach z dywizji C macie możliwość poznania dokładnej oceny swoich zgłoszeń od razu po ich sprawdzeniu. Oznacza to, że po pewnym czasie po wysłaniu zgłoszenia zobaczycie wynik sprawdzania na testach przykładowych, a gdy nasz system sprawdzi Wasze zgłoszenie na wszystkich testach, w panelu konkretnego zgłoszenia pojawi się przycisk „odsłoń wynik”. Po kliknięciu go ujrzycie informację, na ile punktów ocenione zostało Wasze zgłoszenie.
  • Do każdego zadania z tej dywizji każdy może wysłać co najwyżej 10 zgłoszeń i odsłonić wynik każdego z nich. Do tego limitu liczą się również zgłoszenia, które się nie skompilowały.
  • Ostatecznym wynikiem za zadanie jest wynik ostatniego kompilującego się zgłoszenia, niezależnie czy tego, czy jego wynik został odsłonięty, czy nie. Fakt, że ktoś wykorzystał wszystkie zgłoszenia i jego ostatnie kompilujące się nie jest jego najlepszym lub przez przypadek wysłał kod do złego zadania, nie może być powodem do reklamacji.
  • W przypadku obciążenia systemu istnieje możliwość, że ktoś nie zdąży odsłonić wyników swoich zgłoszeń przed końcem rundy. To również nie może być powodem do reklamacji i w dalszym ciągu liczyć się będzie ostatnie kompilujące się zgłoszenie.
  • W przypadku dywizji C również dysponujecie uruchomieniami próbnymi, które działają w ten sam sposób, jak w pozostałych dywizjach.
  • Harmonogram publikowania zadań z dywizji C jest taki sam jak dla dwóch pozostałych dywizji, tzn. podczas każdej z pierwszych czterech rund będzie opublikowane jedno zadanie, a podczas rundy weekendowej będą opublikowane dwa.
  • Przypominamy, że zarówno na forum jak i poza nim, dyskutowanie na temat sposobów rozwiązywania zadań z danej rundy przed jej zakończeniem jest zakazane i zadania z dywizji C nie są od tej zasady wyjątkiem.
Więcej informacji możecie znaleźć w regulaminie na naszej stronie. Mamy nadzieję, że dzięki dywizji C więcej osób odnajdzie dla siebie ciekawe wyzwania. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że jest to pierwszy rok, w którym ją prezentujemy, i po zakończeniu rund zdalnych będziemy otwarci na wasze komentarze i opinie, którymi będziecie się mogli z nami podzielić na forum. Powodzenia!

Questions and news