Desant 2 [B] (des): Błędny limit czasowy

Public message

Przez kilka pierwszych minut w treści podany był błędny limit czasowy, jednak został już poprawiony.