Autostrada [B] (aut): Odp: Format liczb rzeczywistych

Public message

> Czy można wypisywać na wyjściu liczby w formacie naukowym? Na przykład: > 1.234567890e+05 Nie. Powinno wypisywać się w „zwykłym” systemie dziesiętnym (z kropką zamiast przecinka), na przykład „123456.78900000000”, „150” albo „0.333”. Zwracamy uwagę na to, że standardowo SIO akceptuje liczby dziesiętne z co najwyżej 20 cyframi po kropce dziesiętnej.

> > Czy można wypisywać na wyjściu liczby w formacie naukowym? Na przykład: > > 1.234567890e+05 > > Nie. Powinno wypisywać się w „zwykłym” systemie dziesiętnym (z kropką zamiast przecinka), na przykład „123456.78900000000”, „150” albo „0.333”. > > Zwracamy uwagę na to, że standardowo SIO akceptuje liczby dziesiętne z co najwyżej 20 cyframi po kropce dziesiętnej.