General: Prywatne wyniki

Public message

Prywatne wyniki zostały opublikowane. Testy pojawią się już niedługo.

> Prywatne wyniki zostały opublikowane. Testy pojawią się już niedługo.