1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
//potyczki algorytmiczne 2021
//runda probna
//Zadanie: Zbalansowane slowa
//autor: AT

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
  int tab[300007][3]={0};
  void wypiszTab(int n)
  {
    for(int i = 0; i<=n; i++)
    {
      cout << tab[i][0] << ' ';
    }
    cout << endl;
    for(int i = 0; i <= n; i++)
    {
      cout << tab[i][1] << ' ';
    }
    cout << endl;
    for(int i = 0; i<=n ; i++)
    {
      cout << tab[i][2] << ' ';
    }
    cout << endl;
  }
int main()
{
  string slowo;
  cin >> slowo;

  for(unsigned int i=0;i<slowo.length();i++)
  {
    if(slowo[i] == 'a')
    {
      tab[i+1][0] = tab[i][0] + 1;
      tab[i+1][1] = tab[i][1];
      tab[i+1][2] = tab[i][2];
    }
    else if(slowo[i] == 'b')
    {
      tab[i+1][0] = tab[i][0] ;
      tab[i+1][1] = tab[i][1] + 1;
      tab[i+1][2] = tab[i][2];
    }
    else if(slowo[i] == 'c')
    {
      tab[i+1][0] = tab[i][0] ;
      tab[i+1][1] = tab[i][1] ;
      tab[i+1][2] = tab[i][2] + 1 ;
    }
  }
  //wypiszTab(slowo.length());
  int a, b, c;
  unsigned long long int wynik = 0;
  for(unsigned int i = 1; i <= slowo.length(); i++)
  {
    for(unsigned int j = i; j <= slowo.length(); j++)
    {
      a = tab[j][0] - tab[i - 1][0];
      b = tab[j][1] - tab[i - 1][1];
      c = tab[j][2] - tab[i - 1][2];
      if((a == 0 and b == 0) or (a == 0 and c == 0) or (b == 0 and c == 0)) wynik++;
      else if((a == b and c == 0) or (b == c and a == 0) or ( a == c and b == 0)) wynik++;
      else if(a == b and b == c and a == c) wynik++;
      /*
      for(int k=i; k <=j; k++)
        cout << slowo[k];
      cout << "  i=" << i << " j=" << j << " a=" << a << " b=" << b << " c=" << c << " wynik=" << wynik << endl;
      */
    }
  }
  cout << wynik << endl;

}

//aabbabcccba