1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
//Potyczki algrytmiczne 2021
//Zadanie: Zaklocenia
//Autor: AT
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int liczbaLiter;
  string wiadomosc;
  cin >> liczbaLiter;
  cin >> wiadomosc;
  int liczbaJedynek = 0 ;
  for(unsigned int i=0; i<wiadomosc.length();i++)
  {
    if(wiadomosc[i] == '1')
      liczbaJedynek++;
  }
  //cout << "liczba liter = " << liczbaLiter << " liczba jedynek = " << liczbaJedynek << endl;
  int s, r;
  s = liczbaJedynek / liczbaLiter;
  r = liczbaJedynek % liczbaLiter;
  if (s < 3)
  {
    cout << "NIE" << endl;
  }
  else if (s > 6 or (s == 6 and r > 0))
  {
    cout << "NIE" << endl;
  }
  else if(s == 6)
  {
    for(int i=0; i < liczbaLiter; i++)
    {
      cout << 'o';
    }
    cout << endl;
  }
  else
  {
    for(int i=0; i < r; i++)
    {
      switch(s+1)
      {
        case 3 : cout << 'a' ; break;
        case 4 : cout << 'c' ; break;
        case 5 : cout << 'g' ; break;
        case 6 : cout << 'o' ; break;
      }
    }
    for(int i = 0; i < liczbaLiter - r; i++)
    {
      switch(s)
      {
        case 3 : cout << 'a' ; break;
        case 4 : cout << 'c' ; break;
        case 5 : cout << 'g' ; break;
        case 6 : cout << 'o' ; break;
      }
    }
  }
}