1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
#include<iostream>
using namespace std;
const int limit=5e4+5;
bool bylo[limit][2];
int wynik[2];//0=a -> z n 0 na 1 spadlo
void zmien(int poz, int i){
  if(!bylo[poz-1][i]){
    bylo[poz][i]=1;
    wynik[i]++;
  }
}
int main(){
  ios_base::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(0);
  int n;
  cin>>n;
  int t[n];
  for(int i=0; i<n; i++){
    cin>>t[i];
  }
  for(int i=1; i<n; i++){
    if(t[i]==t[i-1]){
      zmien(i, 0);
      zmien(i, 1);
      continue;
    }
    if(i%2==1){
      if(t[i]<t[i-1])
        zmien(i, 1);
      else
        zmien(i, 0);
    }
    else{
      if(t[i]>t[i-1]){
        zmien(i, 1);
      }
      else{
        zmien(i, 0);
      }
    }
  }
  cout<<min(wynik[0], wynik[1])<<'\n';
}