1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
import itertools
import numpy as np


def sprawdz_poprawnosc(a):
  roznice = []
  for i in range(1, n):
    roznice.append(a[i] - a[i - 1])

  # print(roznice)

  for j in range(1, n - 1):
    if np.sign(roznice[j]) * np.sign(roznice[j - 1]) >= 0:
      return False

  return True


def zmien_k_liczb(dzwieki, k):
  a_zmienione_lokalnie = dzwieki
  range_1 = list(range(1, len(dzwieki)+1))
  range_2 = range_1.copy()

  for value in range_1:
    range_2.append(-value)

  # print(range_2)

  kombinacje = list(itertools.combinations(range_2, k))
  # print(kombinacje)
  for kombinacja in kombinacje:
    a_zmienione_lokalnie = dzwieki.copy()
    for zmiana in kombinacja:
      a_zmienione_lokalnie[abs(zmiana)-1] = np.sign(zmiana)*10**7

    # print(a_zmienione_lokalnie)
    if sprawdz_poprawnosc(a_zmienione_lokalnie):
      return a_zmienione_lokalnie

  return a_zmienione_lokalnie


n = int(input())
a = list(map(int, input().strip().split()))[:n]

if sprawdz_poprawnosc(a):
  print(0)
  exit()

zgadywana = 1

while True:
  a_zmienione = zmien_k_liczb(a, zgadywana)

  if sprawdz_poprawnosc(a_zmienione):
    print(zgadywana)
    exit()
  else:
    zgadywana += 1