1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
//Zadanie: Liczenie punktow
//Potyczki Algorytmiczne 2022
//auto: AT
#include<iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
  int n;
  cin >> n;
  string wyniki;
  cin >> wyniki;
  int nt = 0; // numer testu
  int k = n / 10;//liczba testow grupie
  int punkty = 0;
  for(int g = 0; g < 10; g++)
  {
    int licznik = 0;
    for(int i = 0; i < k; i++)
    {
      if(wyniki[nt] == 'T')
        licznik++;
      nt++;
    }
    if(licznik == k)
      punkty++;
  }
  cout << punkty << endl;
  return 0;
}