1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
liczbyBitow = []
suma = 0
sumyBitow = []

for i in range(1, 130000):
  binarnie = '{0:b}'.format(i)
  # print(binarnie)
  liczbaBitow = binarnie.count('1')
  # print(liczbaBitow)
  liczbyBitow.append(liczbaBitow)
  suma += liczbaBitow
  sumyBitow.append(suma)


# print(liczbyBitow)
# print(sumyBitow

n = int(input())

for i in range(0, len(sumyBitow)):
  if sumyBitow[i] >= n:
    # print(i)
    # print(sumyBitow)
    # print(sumyBitow[i])

    if sumyBitow[i] == n:
      print(i+1)
      for j in range(i+1, 0, -1):
        print(j, end=" ")
    else:
      doWyrzucenia = 0
      for j in range(i, -1, -1):
        # print(liczbyBitow[j])
        if liczbyBitow[j] == sumyBitow[i]-n:
          # print(str(j+1) + " Do wyrzucenia")
          doWyrzucenia = j+1
          break

      print(i)
      for j in range(i+1, 0, -1):
        if j == doWyrzucenia:
          pass
        else:
          print(j, end=" ")

    break