1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
#include<iostream>
#include<vector>
#include<set>
using namespace std;
int n, k;
vector<pair<int, int> > sasiedzi(int a, int b){
  vector<pair<int, int> > w(3);
  w[1]={a, b^1};
  w[0]={a-1, b};
  w[2]={a+1, b};
  if(a==0){
    w[0].first=n-1;
  }
  if(a==n-1){
    w[2].first=0;
  }
  return w;
}
const int limit=1e3+3;
pair<int, int> gdzie[limit];//na jakiej pozycji znajduje sie cos o wartosci i
int rep[2*limit];
int ranga[2*limit];
int szukaj(int a){
  if(rep[a]==a){
    return a;
  }
  rep[a]=szukaj(rep[a]);
  return rep[a];
}
void lacz(int a, int b){
  int aa=szukaj(a), bb=szukaj(b);
  if(ranga[aa]>ranga[bb]){
    rep[bb]=aa;
  }
  if(ranga[aa]<ranga[bb]){
    rep[aa]=bb;
  }
  if(ranga[aa]==ranga[bb]){
    rep[bb]=aa;
    ranga[aa]++;
  }
}
int main(){
  cin>>n>>k;
  int t[n][2];
  for(int i=0; i<n; i++)
    cin>>t[i][0];
  for(int i=0; i<n; i++)
    cin>>t[i][1];
  for(int i=0; i<n; i++){
    gdzie[t[i][0]]={i, 0};
    gdzie[t[i][1]]={i, 1};
  }
  int w[k+1];
  fill(w, w+k+1, 0);
  for(int i=1; i<=2*n; i++){
    for(int j=1; j<=2*n; j++){
      rep[j]=j;
      ranga[j]=1;
    }
    int spojne=0;
    for(int j=i; j<=2*n; j++){
      //dodaje j-ty i patrze ile roznych spojnych jest
      auto x=sasiedzi(gdzie[j].first, gdzie[j].second);
      vector<int> skad;//z jakich spojnych sa dobzi sasiedzi
      for(auto q:x){
        if(t[q.first][q.second]<j && i<=t[q.first][q.second]){//jest dobry
          skad.push_back(szukaj(t[q.first][q.second]));
        }
      }
      for(auto q:x){
          if(t[q.first][q.second]<j && i<=t[q.first][q.second]){//jest dobry
        lacz(j, t[q.first][q.second]);
          }
      }
      spojne+=1-set<int>(skad.begin(), skad.end()).size();
      if(spojne<=k){
        w[spojne]++;
      }
      //cout<<i<<' '<<j<<'\t'<<spojne<<'\n';
    }
  }
  for(int i=1; i<=k; i++){
    cout<<w[i]<<' ';
  }
}