Thread: Sztuczna inteligencja a zastępowalność pracy umysłowej

Cześć

Tak mnie zastanawia, jak patrzycie na AI, a być może w przyszłości SI (Swarm Inteligence)? Czujecie się zagrożeni, że to, czego się tyle czasu uczyliście i ćwiczyliście może stać się niepotrzebne, bo samo AI to ogarnie? Czy może zakładacie, że to zatrzyma się na wspomaganiu pracy umysłowej, bez wpływu na liczbę miejsc pracy? Czy może jeszcze inaczej - dotychczasowe stanowiska pracy umysłowej znikną, ale pojawią się inne, których jeszcze nie dostrzegamy?
Wielka szansa umożliwiająca skok technologiczny w każdym aspekcie nauki, czy niebezpieczeństwo, nad którym możemy za jakiś czas przestać panować?
Witaj! Twoje pytanie dotyczące spojrzenia na sztuczną inteligencję (AI) oraz potencjalnie w przyszłości na swarm intelligence (SI) jest bardzo interesujące i dotyka kluczowych kwestii związanych z rozwojem technologicznym.

Po pierwsze, warto zauważyć, że obecnie sztuczna inteligencja ma już istotny wpływ na wiele obszarów życia, w tym na rynek pracy. Jednak większość ekspertów zgadza się, że rozwój AI raczej nie oznacza całkowitego zastąpienia ludzi w pracy, ale raczej zmianę charakteru wielu zawodów. Pewne zadania, zwłaszcza te rutynowe i powtarzalne, mogą być zautomatyzowane dzięki AI, co może prowadzić do zmniejszenia potrzeby tradycyjnych miejsc pracy. Jednakże, pojawiają się również nowe możliwości związane z rozwojem AI, takie jak tworzenie nowych produktów i usług, które mogą prowadzić do powstania nowych miejsc pracy.

Jeśli chodzi o swarm intelligence (SI), to jest to obszar, który może być bardzo obiecujący w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji. SI opiera się na modelowaniu zachowań zbiorowych obserwowanych w naturze, takich jak zachowania stada, roju czy mrówkowego instynktu budowania mrowisk. Potencjalne zastosowania SI obejmują optymalizację procesów, zarządzanie zasobami czy koordynację robotów. Jednakże, w przeciwieństwie do AI, SI skupia się na kooperacji i współpracy wielu agentów, co może prowadzić do innych wyzwań i możliwości w porównaniu z tradycyjnymi podejściami opartymi na jednostkowej inteligencji.

Co do pytania o perspektywy na przyszłość, istnieje szeroki zakres opinii na temat tego, czy AI stanowi głównie szansę czy zagrożenie. Niektórzy eksperci wskazują na potencjał rewolucji technologicznej, która może przynieść ogromne korzyści społeczeństwu poprzez poprawę efektywności, innowacje i wzrost gospodarczy. Jednakże, istnieją także obawy dotyczące potencjalnych negatywnych skutków AI, takich jak bezrobocie strukturalne, nierówności społeczne czy problemy związane z etyką i prywatnością.

Ostatecznie, kluczowe jest właściwe kierowanie rozwojem technologii, aby maksymalizować korzyści społeczne i minimalizować ryzyka. Konieczna jest współpraca między różnymi interesariuszami, w tym rządem, przemysłem, naukowcami i społeczeństwem, aby zapewnić, że sztuczna inteligencja i inne nowe technologie będą służyć ludzkości w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.
Witaj! Twoje pytanie dotyczące spojrzenia na sztuczną inteligencję (AI) oraz potencjalnie w przyszłości na swarm intelligence (SI) jest bardzo interesujące i dotyka kluczowych kwestii związanych z rozwojem technologicznym.

Po pierwsze, warto zauważyć, że obecnie sztuczna inteligencja ma już istotny wpływ na wiele obszarów życia, w tym na rynek pracy. Jednak większość ekspertów zgadza się, że rozwój AI raczej nie oznacza całkowitego zastąpienia ludzi w pracy, ale raczej zmianę charakteru wielu zawodów. Pewne zadania, zwłaszcza te rutynowe i powtarzalne, mogą być zautomatyzowane dzięki AI, co może prowadzić do zmniejszenia potrzeby tradycyjnych miejsc pracy. Jednakże, pojawiają się również nowe możliwości związane z rozwojem AI, takie jak tworzenie nowych produktów i usług, które mogą prowadzić do powstania nowych miejsc pracy.

Jeśli chodzi o swarm intelligence (SI), to jest to obszar, który może być bardzo obiecujący w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji. SI opiera się na modelowaniu zachowań zbiorowych obserwowanych w naturze, takich jak zachowania stada, roju czy mrówkowego instynktu budowania mrowisk. Potencjalne zastosowania SI obejmują optymalizację procesów, zarządzanie zasobami czy koordynację robotów. Jednakże, w przeciwieństwie do AI, SI skupia się na kooperacji i współpracy wielu agentów, co może prowadzić do innych wyzwań i możliwości w porównaniu z tradycyjnymi podejściami opartymi na jednostkowej inteligencji.

Co do pytania o perspektywy na przyszłość, istnieje szeroki zakres opinii na temat tego, czy AI stanowi głównie szansę czy zagrożenie. Niektórzy eksperci wskazują na potencjał rewolucji technologicznej, która może przynieść ogromne korzyści społeczeństwu poprzez poprawę efektywności, innowacje i wzrost gospodarczy. Jednakże, istnieją także obawy dotyczące potencjalnych negatywnych skutków AI, takich jak bezrobocie strukturalne, nierówności społeczne czy problemy związane z etyką i prywatnością.

Ostatecznie, kluczowe jest właściwe kierowanie rozwojem technologii, aby maksymalizować korzyści społeczne i minimalizować ryzyka. Konieczna jest współpraca między różnymi interesariuszami, w tym rządem, przemysłem, naukowcami i społeczeństwem, aby zapewnić, że sztuczna inteligencja i inne nowe technologie będą służyć ludzkości w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.
𝔚𝔦𝔱𝔞𝔧! 𝔗𝔴𝔬𝔧𝔢 𝔭𝔶𝔱𝔞𝔫𝔦𝔢 𝔡𝔬𝔱𝔶𝔠𝔷ą𝔠𝔢 𝔰𝔭𝔬𝔧𝔯𝔷𝔢𝔫𝔦𝔞 𝔫𝔞 𝔰𝔷𝔱𝔲𝔠𝔷𝔫ą 𝔦𝔫𝔱𝔢𝔩𝔦𝔤𝔢𝔫𝔠𝔧ę (𝔄ℑ) 𝔬𝔯𝔞𝔷 𝔭𝔬𝔱𝔢𝔫𝔠𝔧𝔞𝔩𝔫𝔦𝔢 𝔴 𝔭𝔯𝔷𝔶𝔰𝔷ł𝔬ś𝔠𝔦 𝔫𝔞 𝔰𝔴𝔞𝔯𝔪 𝔦𝔫𝔱𝔢𝔩𝔩𝔦𝔤𝔢𝔫𝔠𝔢 (𝔖ℑ) 𝔧𝔢𝔰𝔱 𝔟𝔞𝔯𝔡𝔷𝔬 𝔦𝔫𝔱𝔢𝔯𝔢𝔰𝔲𝔧ą𝔠𝔢 𝔦 𝔡𝔬𝔱𝔶𝔨𝔞 𝔨𝔩𝔲𝔠𝔷𝔬𝔴𝔶𝔠𝔥 𝔨𝔴𝔢𝔰𝔱𝔦𝔦 𝔷𝔴𝔦ą𝔷𝔞𝔫𝔶𝔠𝔥 𝔷 𝔯𝔬𝔷𝔴𝔬𝔧𝔢𝔪 𝔱𝔢𝔠𝔥𝔫𝔬𝔩𝔬𝔤𝔦𝔠𝔷𝔫𝔶𝔪.

𝔓𝔬 𝔭𝔦𝔢𝔯𝔴𝔰𝔷𝔢, 𝔴𝔞𝔯𝔱𝔬 𝔷𝔞𝔲𝔴𝔞ż𝔶ć, ż𝔢 𝔬𝔟𝔢𝔠𝔫𝔦𝔢 𝔰𝔷𝔱𝔲𝔠𝔷𝔫𝔞 𝔦𝔫𝔱𝔢𝔩𝔦𝔤𝔢𝔫𝔠𝔧𝔞 𝔪𝔞 𝔧𝔲ż 𝔦𝔰𝔱𝔬𝔱𝔫𝔶 𝔴𝔭ł𝔶𝔴 𝔫𝔞 𝔴𝔦𝔢𝔩𝔢 𝔬𝔟𝔰𝔷𝔞𝔯ó𝔴 ż𝔶𝔠𝔦𝔞, 𝔴 𝔱𝔶𝔪 𝔫𝔞 𝔯𝔶𝔫𝔢𝔨 𝔭𝔯𝔞𝔠𝔶. 𝔍𝔢𝔡𝔫𝔞𝔨 𝔴𝔦ę𝔨𝔰𝔷𝔬ść 𝔢𝔨𝔰𝔭𝔢𝔯𝔱ó𝔴 𝔷𝔤𝔞𝔡𝔷𝔞 𝔰𝔦ę, ż𝔢 𝔯𝔬𝔷𝔴ó𝔧 𝔄ℑ 𝔯𝔞𝔠𝔷𝔢𝔧 𝔫𝔦𝔢 𝔬𝔷𝔫𝔞𝔠𝔷𝔞 𝔠𝔞ł𝔨𝔬𝔴𝔦𝔱𝔢𝔤𝔬 𝔷𝔞𝔰𝔱ą𝔭𝔦𝔢𝔫𝔦𝔞 𝔩𝔲𝔡𝔷𝔦 𝔴 𝔭𝔯𝔞𝔠𝔶, 𝔞𝔩𝔢 𝔯𝔞𝔠𝔷𝔢𝔧 𝔷𝔪𝔦𝔞𝔫ę 𝔠𝔥𝔞𝔯𝔞𝔨𝔱𝔢𝔯𝔲 𝔴𝔦𝔢𝔩𝔲 𝔷𝔞𝔴𝔬𝔡ó𝔴. 𝔓𝔢𝔴𝔫𝔢 𝔷𝔞𝔡𝔞𝔫𝔦𝔞, 𝔷𝔴ł𝔞𝔰𝔷𝔠𝔷𝔞 𝔱𝔢 𝔯𝔲𝔱𝔶𝔫𝔬𝔴𝔢 𝔦 𝔭𝔬𝔴𝔱𝔞𝔯𝔷𝔞𝔩𝔫𝔢, 𝔪𝔬𝔤ą 𝔟𝔶ć 𝔷𝔞𝔲𝔱𝔬𝔪𝔞𝔱𝔶𝔷𝔬𝔴𝔞𝔫𝔢 𝔡𝔷𝔦ę𝔨𝔦 𝔄ℑ, 𝔠𝔬 𝔪𝔬ż𝔢 𝔭𝔯𝔬𝔴𝔞𝔡𝔷𝔦ć 𝔡𝔬 𝔷𝔪𝔫𝔦𝔢𝔧𝔰𝔷𝔢𝔫𝔦𝔞 𝔭𝔬𝔱𝔯𝔷𝔢𝔟𝔶 𝔱𝔯𝔞𝔡𝔶𝔠𝔶𝔧𝔫𝔶𝔠𝔥 𝔪𝔦𝔢𝔧𝔰𝔠 𝔭𝔯𝔞𝔠𝔶. 𝔍𝔢𝔡𝔫𝔞𝔨ż𝔢, 𝔭𝔬𝔧𝔞𝔴𝔦𝔞𝔧ą 𝔰𝔦ę 𝔯ó𝔴𝔫𝔦𝔢ż 𝔫𝔬𝔴𝔢 𝔪𝔬ż𝔩𝔦𝔴𝔬ś𝔠𝔦 𝔷𝔴𝔦ą𝔷𝔞𝔫𝔢 𝔷 𝔯𝔬𝔷𝔴𝔬𝔧𝔢𝔪 𝔄ℑ, 𝔱𝔞𝔨𝔦𝔢 𝔧𝔞𝔨 𝔱𝔴𝔬𝔯𝔷𝔢𝔫𝔦𝔢 𝔫𝔬𝔴𝔶𝔠𝔥 𝔭𝔯𝔬𝔡𝔲𝔨𝔱ó𝔴 𝔦 𝔲𝔰ł𝔲𝔤, 𝔨𝔱ó𝔯𝔢 𝔪𝔬𝔤ą 𝔭𝔯𝔬𝔴𝔞𝔡𝔷𝔦ć 𝔡𝔬 𝔭𝔬𝔴𝔰𝔱𝔞𝔫𝔦𝔞 𝔫𝔬𝔴𝔶𝔠𝔥 𝔪𝔦𝔢𝔧𝔰𝔠 𝔭𝔯𝔞𝔠𝔶.

𝔍𝔢ś𝔩𝔦 𝔠𝔥𝔬𝔡𝔷𝔦 𝔬 𝔰𝔴𝔞𝔯𝔪 𝔦𝔫𝔱𝔢𝔩𝔩𝔦𝔤𝔢𝔫𝔠𝔢 (𝔖ℑ), 𝔱𝔬 𝔧𝔢𝔰𝔱 𝔱𝔬 𝔬𝔟𝔰𝔷𝔞𝔯, 𝔨𝔱ó𝔯𝔶 𝔪𝔬ż𝔢 𝔟𝔶ć 𝔟𝔞𝔯𝔡𝔷𝔬 𝔬𝔟𝔦𝔢𝔠𝔲𝔧ą𝔠𝔶 𝔴 𝔨𝔬𝔫𝔱𝔢𝔨ś𝔠𝔦𝔢 𝔯𝔬𝔷𝔴𝔬𝔧𝔲 𝔰𝔷𝔱𝔲𝔠𝔷𝔫𝔢𝔧 𝔦𝔫𝔱𝔢𝔩𝔦𝔤𝔢𝔫𝔠𝔧𝔦. 𝔖ℑ 𝔬𝔭𝔦𝔢𝔯𝔞 𝔰𝔦ę 𝔫𝔞 𝔪𝔬𝔡𝔢𝔩𝔬𝔴𝔞𝔫𝔦𝔲 𝔷𝔞𝔠𝔥𝔬𝔴𝔞ń 𝔷𝔟𝔦𝔬𝔯𝔬𝔴𝔶𝔠𝔥 𝔬𝔟𝔰𝔢𝔯𝔴𝔬𝔴𝔞𝔫𝔶𝔠𝔥 𝔴 𝔫𝔞𝔱𝔲𝔯𝔷𝔢, 𝔱𝔞𝔨𝔦𝔠𝔥 𝔧𝔞𝔨 𝔷𝔞𝔠𝔥𝔬𝔴𝔞𝔫𝔦𝔞 𝔰𝔱𝔞𝔡𝔞, 𝔯𝔬𝔧𝔲 𝔠𝔷𝔶 𝔪𝔯ó𝔴𝔨𝔬𝔴𝔢𝔤𝔬 𝔦𝔫𝔰𝔱𝔶𝔫𝔨𝔱𝔲 𝔟𝔲𝔡𝔬𝔴𝔞𝔫𝔦𝔞 𝔪𝔯𝔬𝔴𝔦𝔰𝔨. 𝔓𝔬𝔱𝔢𝔫𝔠𝔧𝔞𝔩𝔫𝔢 𝔷𝔞𝔰𝔱𝔬𝔰𝔬𝔴𝔞𝔫𝔦𝔞 𝔖ℑ 𝔬𝔟𝔢𝔧𝔪𝔲𝔧ą 𝔬𝔭𝔱𝔶𝔪𝔞𝔩𝔦𝔷𝔞𝔠𝔧ę 𝔭𝔯𝔬𝔠𝔢𝔰ó𝔴, 𝔷𝔞𝔯𝔷ą𝔡𝔷𝔞𝔫𝔦𝔢 𝔷𝔞𝔰𝔬𝔟𝔞𝔪𝔦 𝔠𝔷𝔶 𝔨𝔬𝔬𝔯𝔡𝔶𝔫𝔞𝔠𝔧ę 𝔯𝔬𝔟𝔬𝔱ó𝔴. 𝔍𝔢𝔡𝔫𝔞𝔨ż𝔢, 𝔴 𝔭𝔯𝔷𝔢𝔠𝔦𝔴𝔦𝔢ń𝔰𝔱𝔴𝔦𝔢 𝔡𝔬 𝔄ℑ, 𝔖ℑ 𝔰𝔨𝔲𝔭𝔦𝔞 𝔰𝔦ę 𝔫𝔞 𝔨𝔬𝔬𝔭𝔢𝔯𝔞𝔠𝔧𝔦 𝔦 𝔴𝔰𝔭ół𝔭𝔯𝔞𝔠𝔶 𝔴𝔦𝔢𝔩𝔲 𝔞𝔤𝔢𝔫𝔱ó𝔴, 𝔠𝔬 𝔪𝔬ż𝔢 𝔭𝔯𝔬𝔴𝔞𝔡𝔷𝔦ć 𝔡𝔬 𝔦𝔫𝔫𝔶𝔠𝔥 𝔴𝔶𝔷𝔴𝔞ń 𝔦 𝔪𝔬ż𝔩𝔦𝔴𝔬ś𝔠𝔦 𝔴 𝔭𝔬𝔯ó𝔴𝔫𝔞𝔫𝔦𝔲 𝔷 𝔱𝔯𝔞𝔡𝔶𝔠𝔶𝔧𝔫𝔶𝔪𝔦 𝔭𝔬𝔡𝔢𝔧ś𝔠𝔦𝔞𝔪𝔦 𝔬𝔭𝔞𝔯𝔱𝔶𝔪𝔦 𝔫𝔞 𝔧𝔢𝔡𝔫𝔬𝔰𝔱𝔨𝔬𝔴𝔢𝔧 𝔦𝔫𝔱𝔢𝔩𝔦𝔤𝔢𝔫𝔠𝔧𝔦.

ℭ𝔬 𝔡𝔬 𝔭𝔶𝔱𝔞𝔫𝔦𝔞 𝔬 𝔭𝔢𝔯𝔰𝔭𝔢𝔨𝔱𝔶𝔴𝔶 𝔫𝔞 𝔭𝔯𝔷𝔶𝔰𝔷ł𝔬ść, 𝔦𝔰𝔱𝔫𝔦𝔢𝔧𝔢 𝔰𝔷𝔢𝔯𝔬𝔨𝔦 𝔷𝔞𝔨𝔯𝔢𝔰 𝔬𝔭𝔦𝔫𝔦𝔦 𝔫𝔞 𝔱𝔢𝔪𝔞𝔱 𝔱𝔢𝔤𝔬, 𝔠𝔷𝔶 𝔄ℑ 𝔰𝔱𝔞𝔫𝔬𝔴𝔦 𝔤łó𝔴𝔫𝔦𝔢 𝔰𝔷𝔞𝔫𝔰ę 𝔠𝔷𝔶 𝔷𝔞𝔤𝔯𝔬ż𝔢𝔫𝔦𝔢. 𝔑𝔦𝔢𝔨𝔱ó𝔯𝔷𝔶 𝔢𝔨𝔰𝔭𝔢𝔯𝔠𝔦 𝔴𝔰𝔨𝔞𝔷𝔲𝔧ą 𝔫𝔞 𝔭𝔬𝔱𝔢𝔫𝔠𝔧𝔞ł 𝔯𝔢𝔴𝔬𝔩𝔲𝔠𝔧𝔦 𝔱𝔢𝔠𝔥𝔫𝔬𝔩𝔬𝔤𝔦𝔠𝔷𝔫𝔢𝔧, 𝔨𝔱ó𝔯𝔞 𝔪𝔬ż𝔢 𝔭𝔯𝔷𝔶𝔫𝔦𝔢ść 𝔬𝔤𝔯𝔬𝔪𝔫𝔢 𝔨𝔬𝔯𝔷𝔶ś𝔠𝔦 𝔰𝔭𝔬ł𝔢𝔠𝔷𝔢ń𝔰𝔱𝔴𝔲 𝔭𝔬𝔭𝔯𝔷𝔢𝔷 𝔭𝔬𝔭𝔯𝔞𝔴ę 𝔢𝔣𝔢𝔨𝔱𝔶𝔴𝔫𝔬ś𝔠𝔦, 𝔦𝔫𝔫𝔬𝔴𝔞𝔠𝔧𝔢 𝔦 𝔴𝔷𝔯𝔬𝔰𝔱 𝔤𝔬𝔰𝔭𝔬𝔡𝔞𝔯𝔠𝔷𝔶. 𝔍𝔢𝔡𝔫𝔞𝔨ż𝔢, 𝔦𝔰𝔱𝔫𝔦𝔢𝔧ą 𝔱𝔞𝔨ż𝔢 𝔬𝔟𝔞𝔴𝔶 𝔡𝔬𝔱𝔶𝔠𝔷ą𝔠𝔢 𝔭𝔬𝔱𝔢𝔫𝔠𝔧𝔞𝔩𝔫𝔶𝔠𝔥 𝔫𝔢𝔤𝔞𝔱𝔶𝔴𝔫𝔶𝔠𝔥 𝔰𝔨𝔲𝔱𝔨ó𝔴 𝔄ℑ, 𝔱𝔞𝔨𝔦𝔠𝔥 𝔧𝔞𝔨 𝔟𝔢𝔷𝔯𝔬𝔟𝔬𝔠𝔦𝔢 𝔰𝔱𝔯𝔲𝔨𝔱𝔲𝔯𝔞𝔩𝔫𝔢, 𝔫𝔦𝔢𝔯ó𝔴𝔫𝔬ś𝔠𝔦 𝔰𝔭𝔬ł𝔢𝔠𝔷𝔫𝔢 𝔠𝔷𝔶 𝔭𝔯𝔬𝔟𝔩𝔢𝔪𝔶 𝔷𝔴𝔦ą𝔷𝔞𝔫𝔢 𝔷 𝔢𝔱𝔶𝔨ą 𝔦 𝔭𝔯𝔶𝔴𝔞𝔱𝔫𝔬ś𝔠𝔦ą.

𝔒𝔰𝔱𝔞𝔱𝔢𝔠𝔷𝔫𝔦𝔢, 𝔨𝔩𝔲𝔠𝔷𝔬𝔴𝔢 𝔧𝔢𝔰𝔱 𝔴ł𝔞ś𝔠𝔦𝔴𝔢 𝔨𝔦𝔢𝔯𝔬𝔴𝔞𝔫𝔦𝔢 𝔯𝔬𝔷𝔴𝔬𝔧𝔢𝔪 𝔱𝔢𝔠𝔥𝔫𝔬𝔩𝔬𝔤𝔦𝔦, 𝔞𝔟𝔶 𝔪𝔞𝔨𝔰𝔶𝔪𝔞𝔩𝔦𝔷𝔬𝔴𝔞ć 𝔨𝔬𝔯𝔷𝔶ś𝔠𝔦 𝔰𝔭𝔬ł𝔢𝔠𝔷𝔫𝔢 𝔦 𝔪𝔦𝔫𝔦𝔪𝔞𝔩𝔦𝔷𝔬𝔴𝔞ć 𝔯𝔶𝔷𝔶𝔨𝔞. 𝔎𝔬𝔫𝔦𝔢𝔠𝔷𝔫𝔞 𝔧𝔢𝔰𝔱 𝔴𝔰𝔭ół𝔭𝔯𝔞𝔠𝔞 𝔪𝔦ę𝔡𝔷𝔶 𝔯óż𝔫𝔶𝔪𝔦 𝔦𝔫𝔱𝔢𝔯𝔢𝔰𝔞𝔯𝔦𝔲𝔰𝔷𝔞𝔪𝔦, 𝔴 𝔱𝔶𝔪 𝔯𝔷ą𝔡𝔢𝔪, 𝔭𝔯𝔷𝔢𝔪𝔶𝔰ł𝔢𝔪, 𝔫𝔞𝔲𝔨𝔬𝔴𝔠𝔞𝔪𝔦 𝔦 𝔰𝔭𝔬ł𝔢𝔠𝔷𝔢ń𝔰𝔱𝔴𝔢𝔪, 𝔞𝔟𝔶 𝔷𝔞𝔭𝔢𝔴𝔫𝔦ć, ż𝔢 𝔰𝔷𝔱𝔲𝔠𝔷𝔫𝔞 𝔦𝔫𝔱𝔢𝔩𝔦𝔤𝔢𝔫𝔠𝔧𝔞 𝔦 𝔦𝔫𝔫𝔢 𝔫𝔬𝔴𝔢 𝔱𝔢𝔠𝔥𝔫𝔬𝔩𝔬𝔤𝔦𝔢 𝔟ę𝔡ą 𝔰ł𝔲ż𝔶ć 𝔩𝔲𝔡𝔷𝔨𝔬ś𝔠𝔦 𝔴 𝔰𝔭𝔬𝔰ó𝔟 𝔬𝔡𝔭𝔬𝔴𝔦𝔢𝔡𝔷𝔦𝔞𝔩𝔫𝔶 𝔦 𝔷𝔯ó𝔴𝔫𝔬𝔴𝔞ż𝔬𝔫𝔶.
Skoro mowa o AI, to ciekawostka. ChatGPT umie zrobić 1C zarówno w C++ (https://chat.openai.com/share/adda8f94-81bd-4b48-84d4-611f282acd92), jak i w Pythonie (https://chat.openai.com/share/98342b3c-383e-4df7-9c75-aa08278cdf33)

Natomiast już nawet z odrobinę trudniejszą wersją, gdzie na wejściu są jeszcze wyniki jednego-dwóch zadań próbnych, które należy po prostu pominąć to sporo walczyłem, żeby tak zadać pytanie, żeby dał sobie radę i kompletnie nic nie ogarniał 😆