Thread: Import numpy powoduje przekroczenie limitu czasu na testerce (uruchomienia próbne)

W przypadku pythona samo zaimportowanie biblioteki numpy przekracza dozwolony limit czasu. Przykładowy kod:

import numpy as np
import numpy.typing as npt

if __name__ == "__main__":
input()
input()
Zaimportowanie biblioteki numpy działa, ale wolno - według naszych eksperymentów 1.12s. Postaramy się, żeby w każdym zadaniu limit czasu wynosił przynajmniej dwie sekundy.