Thread: [MOD] Testy n = 1000, q = 1000000

10 testów
https://easyupload.io/zydxpu
Ktoś potwierdzi?
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam.
potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam