Thread: [MOD] 10 losowych maxtestów

prawdopodobieństwo 1/2 na dodanie, 1/4 zapytanie, 1/4 usuniecie
https://drive.google.com/file/d/1uq1Dyr6Z0XIQm-GyknAPqLSGSyKK0mYo/view?usp=sharing
Potwierdzam
Potwierdzam
potwierdzam
Potwierdzam, ale wyniki to prawie wyłącznie zera i znaki zapytania.
Wydaje mi się, że losowanie testów z prawdopodobieństwem zależnym od aktualnej liczby mieszkańców posiadających komputer / nieposiadających komputera daje nieco lepsze rezultaty (:
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam