Thread: [MOD] 1000 lepiej wylosowanych testów n=1000 q=100000

testy dają o wiele bardziej równomiernie wszystkie możliwe odpowiedzi
https://drive.google.com/file/d/1Uptm2TL5OydNse0r_AEmBa-mxfbePHsP/view?usp=sharing
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam testy
Potwierdzam
Potwierdzam