Thread: [MOD] Kilka testów

https://easyupload.io/p1o97a

1 - n=5, q=1000000 co 20 wydarzeń nikt nie posiada komputera
2 - n=10 q=999990 co 30 wydarzeń nikt nie posiada komputera
3 - n=10 q=1000000 co 50 wydarzeń nikt nie posiada komputera

Czy mógłby ktoś potwierdzić poprawność oraz własności testów?
Potwierdzam poprawność
Potwierdzam poprawność
Poprawność się zgadza.
Jeśli chodzi o własności testów, to mój program mówi, że sytuacja gdy nikt na pewno nie ma komputera, występuje w testach kolejno:
1: 117749 razy
2: 91635 razy
3: 78640 razy

Zliczam prawdziwość tego warunku jedynie PO WPROWADZENIU jakiejś zmiany (zapytania typu +/-).
Prośba o potwierdzenie.

EDIT: warunek jest spełniony między innymi po i-tym zapytaniu, jeżeli i % (20 / 30 / 50) = 0. Zakładam, że o to chodziło
Potwierdzam poprawność
Potwierdzam
Potwierdzam poprawność.
Potwierdzam
Potwierdzam