Thread: [OBR] 1000 losowych testów

Wrzucam 1000 losowych testów do zadania Obrazy.
https://easyupload.io/smymzx
potwierdzam