Thread: [ZEL] 1000 malych n,m <= 100 ,k <= 20 testow

Potwierdzam.
Potwierdzam
Potwierdzam poprawność.
Ale jestem zmuszony zasmucić użytkowników tej paczki - tak na prawdę zawiera ona tylko kilka testów :C

Polecam nie używać srand(time(null)) [bo tak mi to trochę wygląda], tylko czegoś bardziej precyzyjnego jako seed'a.
W innym wypadku testy się powtarzają, bo dużo jest generowanych z tym samym seedem.
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam