Thread: [SPL] 100 małych testów

Potwierdzam.
Potwierdzam.
Potwierdzam
Potwierdzam.
Kocham cię.
Potwierdzam