Thread: [ZEL] 10000 małych losowych testów 1 <= n,m,k <= 20, 1 <=c <= 100

Potwierdzam.
output file do testu 0 się gdzieś zawieruszyl, poza tym potwierdzam
Potwierdzam