Thread: [SPL] 100 maxtestów

Potwierdzam i dziękuję za trudne testy.
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Czy wspominanie, że testy są trudne to nowa meta aby reszta poczuła się wygodnie po ich przejściu i nie testowała samemu? Na mnie prawie zadziałało i prawie wtopiłem, bo owe testy trudne bynajmniej nie są xd
Myślę, że osoby, które nie mówią po polsku, w większości kopiują i wklejają treści oraz znają słowo "potwierdzam". Kiedy powiedziałem, dziękuję za mocne testy, testy znalazły błąd wykonania w moim programie, więc byłem zadowolony z tego testu.

Credits for translation: chatgpt
Przeszedłem, więc testy są mocne. Niestety, nie zdałem 3b..