Thread: [DES] 3 x 100 losowych testów o różnych rozmiarach

Oto link do testów: https://easyupload.io/3dkbcj

dla folderów zatytułowanych:
small_n: dane wejściowe uwzględniają n = 8, m = 10
small_m: dane wejściowe uwzględniają n = 35, m = 50
medium_m: dane wejściowe uwzględniają n = 35, m = 200

aktualizacja: pomyliłem generowanie testów, więc w rzeczywistości jest 99 testów na folder x((
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam.
Potwierdzam
Potwierdzam. Jakie macie czasy na tych testach?
Potwierdzam