Thread: [KOL] Testy

2000x small: n <= 30, q = 10^4
30x max: n = q = 2*10^5, m = n-1
https://easyupload.io/mu41do
Potwierdzam i serdecznie dziękuję za mocne testy
Potwierdzam wszystkie testy.
Potwierdzam
Potwierdzam i dzięki za dobre testy. Czasy tragiczne (rzędu 40 sekund). Jak czasy u Was?
Mniej więcej 2s (i u mnie, i na sio).
Potwierdzam