Problems

Name Submissions limit Score
fib Liczby Fibonacciego 25
kwa Kwadrat 25
odw Odwrotność 25