General: Limit zgłoszeń

Public message

Limit zgłoszeń do wszystkich zadań został zwiększony do 50.

> Limit zgłoszeń do wszystkich zadań został zwiększony do 50.