Problems

Name Submissions limit Score
Dzień 1
fib Fibonacci Division 999
per Permutations 999
swi Christmas chain 999
Dzień 2
bug Bugs Integrated, Inc. 999
flo Flower crossing 999
pai Paint by patterns 999
Dzień 3
dre Dream 999
got Gotham murders 999
wat Watering plants 999
Dzień 4
piz Pizza delivery 999
str String duplicates 999
sub Count the Subsequences 999
Dzień 5
mal Malarz 999
nad Nadciągi 999
spo Spóźnienie 999
Dzień 6
pod Podróż ostatniej szansy 999
tes Test 999
wir Wirusy 999